Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény bytyaltum.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://bytyaltum.sk/

Načítané:
27. 3. 2023 18:10

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://bytyaltum.sk' a 'https://www.bytyaltum.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Altum - Byty Devínska Nová Ves

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nový developerský projekt s názvom Altum situovaný v Devínskej Novej Vsi, je klenotom bývania v celom širokom okolí. Málo susedov, škôlka, komunitná záhrada sú len niektoré z benefitov, ktoré projekt Altum ponúka.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta</h1>
<h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?</h1>
<h1>Prezrite si každý detail už dnes</h1>
<h1>Ponuka Bytov</h1>
<h1>Galéria</h1>
<h1>Škôlka priamo pod domom</h1>
<h1>Zóna oddychu</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta
     <h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?
     <h1>Prezrite si každý detail už dnes
     <h1>Ponuka Bytov
     <h1>Galéria
          <h2>Predajné miesto
     <h1>Škôlka priamo pod domom
     <h1>Zóna oddychu
          <h2>Katalóg
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 38
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3334 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 10536 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'START: Splash Screen Module ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulok stránky, ale jeho hodnota je menšia než 4 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
3 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1285

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1285' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0715 | strokedashoffset | 0745 | cubicbezier047 | fill | bytov | altum | transition | strokedasharray | webkittransition

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
071548x0x0x0x
strokedashoffset48x0x0x0x
074548x0x0x0x
cubicbezier04748x0x0x0x
fill46x0x0x0x
bytov15x0x0x1x
altum14x1x2x1x
transition12x0x0x0x
strokedasharray12x0x0x0x
webkittransition12x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
./Css/general.css1.8 kB
./Css/buttons.css0.7 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-57x57.png2.1 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-60x60.png2.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-72x72.png3.4 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-76x76.png3.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-114x114.png5.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-120x120.png5.9 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-144x144.png7.3 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-152x152.png7.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-180x180.png9.6 kB
./Resources/Favicons/android-icon-192x192.png8.8 kB
./Resources/Favicons/favicon-32x32.png1.4 kB
./Resources/Favicons/favicon-96x96.png4.6 kB
./Resources/Favicons/favicon-16x16.png1.0 kB
./Resources/Favicons/manifest.json0.5 kB
./Modules/Navbar/navbar.css1.5 kB
Modules/Carousel/carousel.css0.9 kB
./Modules/Arrow/arrow.css0.6 kB
Modules/FlatDirectioner/flatdirectioner.css0.5 kB
./Modules/ProjectDescriptor/projectDescriptor.css0.7 kB
./Modules/Directioner/directioner.css0.7 kB
./Modules/Kindergarten/kindergarten.css0.4 kB
./Modules/Catalogue/catalogue.css0.5 kB
./Modules/ContactForm/contactForm.css0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.css0.6 kB
Modules/Footer/footer.css0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.css0.6 kB
./Modules/Cookies/cookies.css0.8 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.css1.6 kB
Linkované súbory skriptov
./Modules/Arrow/arrow.js0.5 kB
./Modules/Subscription/form.js0.6 kB
./Modules/Subscription/validation.js0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.js0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.js0.4 kB
./Modules/Cookies/cookies.js0.9 kB
./Scripts/main.js1.3 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.js0.7 kB
Linkované súbory obrázkov
./Resources/Logo/LogoAltumNewAWhite.svg2.7 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Logo/AltumFinalFull.svg1.4 kB
./Resources/Logo/LogoAltumNew.svg2.7 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Interier_Small.webp353.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier1_Small.webp411.3 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/PredajneMiesto.png4 894.1 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Kindergarten.webp1 679.4 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Logo/AltumFinal.svg1.0 kB
./Resources/Logo/bsreal.svg5.2 kB
./Resources/Icons/cookies.svg10.6 kB
CELKOM13 630.9 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 13 644.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 58

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://bytyaltum.sk/

Načítané:
27. 3. 2023 18:10

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://bytyaltum.sk' a 'https://www.bytyaltum.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Altum - Byty Devínska Nová Ves

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nový developerský projekt s názvom Altum situovaný v Devínskej Novej Vsi, je klenotom bývania v celom širokom okolí. Málo susedov, škôlka, komunitná záhrada sú len niektoré z benefitov, ktoré projekt Altum ponúka.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta</h1>
<h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?</h1>
<h1>Prezrite si každý detail už dnes</h1>
<h1>Ponuka Bytov</h1>
<h1>Galéria</h1>
<h1>Škôlka priamo pod domom</h1>
<h1>Zóna oddychu</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta
     <h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?
     <h1>Prezrite si každý detail už dnes
     <h1>Ponuka Bytov
     <h1>Galéria
          <h2>Predajné miesto
     <h1>Škôlka priamo pod domom
     <h1>Zóna oddychu
          <h2>Katalóg
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 38
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3334 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 10536 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'START: Splash Screen Module ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulok stránky, ale jeho hodnota je menšia než 4 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
3 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1285

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1285' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0715 | strokedashoffset | 0745 | cubicbezier047 | fill | bytov | altum | transition | strokedasharray | webkittransition

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
071548x0x0x0x
strokedashoffset48x0x0x0x
074548x0x0x0x
cubicbezier04748x0x0x0x
fill46x0x0x0x
bytov15x0x0x1x
altum14x1x2x1x
transition12x0x0x0x
strokedasharray12x0x0x0x
webkittransition12x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
./Css/general.css1.8 kB
./Css/buttons.css0.7 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-57x57.png2.1 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-60x60.png2.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-72x72.png3.4 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-76x76.png3.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-114x114.png5.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-120x120.png5.9 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-144x144.png7.3 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-152x152.png7.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-180x180.png9.6 kB
./Resources/Favicons/android-icon-192x192.png8.8 kB
./Resources/Favicons/favicon-32x32.png1.4 kB
./Resources/Favicons/favicon-96x96.png4.6 kB
./Resources/Favicons/favicon-16x16.png1.0 kB
./Resources/Favicons/manifest.json0.5 kB
./Modules/Navbar/navbar.css1.5 kB
Modules/Carousel/carousel.css0.9 kB
./Modules/Arrow/arrow.css0.6 kB
Modules/FlatDirectioner/flatdirectioner.css0.5 kB
./Modules/ProjectDescriptor/projectDescriptor.css0.7 kB
./Modules/Directioner/directioner.css0.7 kB
./Modules/Kindergarten/kindergarten.css0.4 kB
./Modules/Catalogue/catalogue.css0.5 kB
./Modules/ContactForm/contactForm.css0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.css0.6 kB
Modules/Footer/footer.css0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.css0.6 kB
./Modules/Cookies/cookies.css0.8 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.css1.6 kB
Linkované súbory skriptov
./Modules/Arrow/arrow.js0.5 kB
./Modules/Subscription/form.js0.6 kB
./Modules/Subscription/validation.js0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.js0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.js0.4 kB
./Modules/Cookies/cookies.js0.9 kB
./Scripts/main.js1.3 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.js0.7 kB
Linkované súbory obrázkov
./Resources/Logo/LogoAltumNewAWhite.svg2.7 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Logo/AltumFinalFull.svg1.4 kB
./Resources/Logo/LogoAltumNew.svg2.7 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Interier_Small.webp353.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier1_Small.webp411.3 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.8 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/PredajneMiesto.png4 894.1 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Kindergarten.webp1 679.4 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Logo/AltumFinal.svg1.0 kB
./Resources/Logo/bsreal.svg5.2 kB
./Resources/Icons/cookies.svg10.6 kB
CELKOM13 630.9 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 13 644.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 58

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Načítanie stránky


Prišlo k internej chybe. Nepodarilo sa vyhodnotiť test, obnovte stránke a skúste to prosím neskôr.

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Altum - Byty Devínska Nová Ves

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nový developerský projekt s názvom Altum situovaný v Devínskej Novej Vsi, je klenotom bývania v celom širokom okolí. Málo susedov, škôlka, komunitná záhrada sú len niektoré z benefitov, ktoré projekt Altum ponúka.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta</h1>
<h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?</h1>
<h1>Prezrite si každý detail už dnes</h1>
<h1>Ponuka Bytov</h1>
<h1>Galéria</h1>
<h1>Škôlka priamo pod domom</h1>
<h1>Zóna oddychu</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Bývanie, ktoré definuje nový štandard mesta
     <h1>Čo ALTUM prináša svojim budúcim majiteľom ?
     <h1>Prezrite si každý detail už dnes
     <h1>Ponuka Bytov
     <h1>Galéria
          <h2>Predajné miesto
     <h1>Škôlka priamo pod domom
     <h1>Zóna oddychu
          <h2>Katalóg
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 38
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3334 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 10536 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'START: Splash Screen Module ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulok stránky, ale jeho hodnota je menšia než 4 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
3 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1285

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1285' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0715 | strokedashoffset | 0745 | cubicbezier047 | fill | bytov | altum | transition | strokedasharray | webkittransition

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
071548x0x0x0x
strokedashoffset48x0x0x0x
074548x0x0x0x
cubicbezier04748x0x0x0x
fill46x0x0x0x
bytov15x0x0x1x
altum14x1x2x1x
transition12x0x0x0x
strokedasharray12x0x0x0x
webkittransition12x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
./Css/general.css1.8 kB
./Css/buttons.css0.7 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-57x57.png2.1 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-60x60.png2.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-72x72.png3.4 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-76x76.png3.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-114x114.png5.6 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-120x120.png5.9 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-144x144.png7.3 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-152x152.png7.8 kB
./Resources/Favicons/apple-icon-180x180.png9.6 kB
./Resources/Favicons/android-icon-192x192.png8.8 kB
./Resources/Favicons/favicon-32x32.png1.4 kB
./Resources/Favicons/favicon-96x96.png4.6 kB
./Resources/Favicons/favicon-16x16.png1.0 kB
./Resources/Favicons/manifest.json0.5 kB
./Modules/Navbar/navbar.css1.5 kB
Modules/Carousel/carousel.css0.9 kB
./Modules/Arrow/arrow.css0.6 kB
Modules/FlatDirectioner/flatdirectioner.css0.5 kB
./Modules/ProjectDescriptor/projectDescriptor.css0.7 kB
./Modules/Directioner/directioner.css0.7 kB
./Modules/Kindergarten/kindergarten.css0.4 kB
./Modules/Catalogue/catalogue.css0.5 kB
./Modules/ContactForm/contactForm.css0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.css0.6 kB
Modules/Footer/footer.css0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.css0.6 kB
./Modules/Cookies/cookies.css0.8 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.css1.6 kB
Linkované súbory skriptov
./Modules/Arrow/arrow.js0.5 kB
./Modules/Subscription/form.js0.6 kB
./Modules/Subscription/validation.js0.7 kB
Modules/TopButton/topbutton.js0.5 kB
Modules/DarkModeButton/topbutton.js0.4 kB
./Modules/Cookies/cookies.js0.9 kB
./Scripts/main.js1.3 kB
./Modules/SplashScreen/splashscreen.js0.7 kB
Linkované súbory obrázkov
./Resources/Logo/LogoAltumNewAWhite.svg2.7 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.9 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.9 kB
./Resources/Logo/AltumFinalFull.svg1.4 kB
./Resources/Logo/LogoAltumNew.svg2.7 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Interier_Small.webp353.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier1_Small.webp411.3 kB
./Resources/Icons/floorplan.svg51.2 kB
./Resources/Icons/list.svg138.9 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Exterier2.webp1 413.8 kB
./Resources/PredajneMiesto.png4 894.1 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/Kindergarten.webp1 679.4 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Full_Size/NextGen/KomunitnaZahrada.webp1 394.2 kB
./Resources/Logo/AltumFinal.svg1.0 kB
./Resources/Logo/bsreal.svg5.2 kB
./Resources/Icons/cookies.svg10.6 kB
CELKOM13 630.9 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 13 644.9 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 58

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 53)

67.9 %