Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény btcgo.fun:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://btcgo.fun/

Načítané:
9. 12. 2023 19:46

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://btcgo.fun/' a 'https://www.btcgo.fun/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://btcgo.fun/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.btcgo.fun/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 48 - 72 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Home | BitcoinGo.Fun Faucet - Discover cryptocurrency acquisition at our premier faucet platform. Seamlessly boost your crypto holdings through tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC options. Elevate your online experience – every interaction is a step towards greater digital asset ownership.

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Discover cryptocurrency acquisition at our premier faucet platform. Seamlessly boost your crypto holdings through tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC options. Elevate your online experience – every interaction is a step towards greater digital asset ownership.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>BitcoinGo.Fun Faucet</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BitcoinGo.Fun Faucet
                         <h5>Faucet
                         <h5>PTC
                         <h5>Lottery
                         <h5>Achievements
                         <h5>Mining
                         <h5>Auto Faucet
                         <h5>Dice
                         <h5>Level System
                         <h5>Ranking
                    <h4>Statistics
               <h3>135 users
               <h3>51 USD earned
               <h3>2 withdrawals
                    <h4>Cryptocurrencies Supported
                    <h4>Payment Proofs

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 13
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 941 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1713 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'ICO landing init ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.btcgo.fun

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: BitcoinGo

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Start earning cryptocurrency on the best faucet site in the world by doing tasks, offerwalls, faucet, shortlinks, ptc.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://btcgo.fun/btcgo.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 214

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '214' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
faucet | payment | earn | your | money | this | external | wallet | every | faucetpay

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
faucet7x3x1x3x
payment4x0x0x1x
earn4x1x0x0x
your4x2x2x0x
money3x0x0x0x
this3x0x0x0x
external2x0x0x0x
wallet2x0x0x0x
every2x1x1x0x
faucetpay2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://btcgo.fun/assets/images/favicon.ico1.0 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css?v=4.3.11.1 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css?v=4.3.10.5 kB
https://btcgo.fun/assets/css/bootstrap.min.css?v=4.3.126.4 kB
https://btcgo.fun/assets/css/icons.min.css?v=4.3.162.1 kB
https://btcgo.fun/assets/css/app.min.css?v=4.3.113.7 kB
https://btcgo.fun/assets/css/styles.css?v=4.3.11.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment.js33.2 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment-timezone-with-data.js31.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js21.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js1.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/simplebar/simplebar.min.js13.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/node-waves/waves.min.js2.3 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery-countdown/jquery.countdown.min.js2.4 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
https://btcgo.fun/assets/js/pages/ico-landing.init.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/js/app.js?v=4.3.12.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/faucet.png5.5 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/ptc.png8.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/lottery.png10.0 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/achievement.png4.4 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/mine.png20.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/auto.png5.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/dice.png10.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/level.png8.3 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/rank.png3.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/btc.png8.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/bnb.png7.9 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/usdt.png8.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/trx.png5.7 kB
CELKOM438.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 444.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 34

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 65)

80.0 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://btcgo.fun/

Načítané:
9. 12. 2023 19:46

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://btcgo.fun/' a 'https://www.btcgo.fun/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://btcgo.fun/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.btcgo.fun/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 48 - 72 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Home | BitcoinGo.Fun Faucet - Discover cryptocurrency acquisition at our premier faucet platform. Seamlessly boost your crypto holdings through tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC options. Elevate your online experience – every interaction is a step towards greater digital asset ownership.

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Discover cryptocurrency acquisition at our premier faucet platform. Seamlessly boost your crypto holdings through tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC options. Elevate your online experience – every interaction is a step towards greater digital asset ownership.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>BitcoinGo.Fun Faucet</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BitcoinGo.Fun Faucet
                         <h5>Faucet
                         <h5>PTC
                         <h5>Lottery
                         <h5>Achievements
                         <h5>Mining
                         <h5>Auto Faucet
                         <h5>Dice
                         <h5>Level System
                         <h5>Ranking
                    <h4>Statistics
               <h3>135 users
               <h3>51 USD earned
               <h3>2 withdrawals
                    <h4>Cryptocurrencies Supported
                    <h4>Payment Proofs

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 13
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 941 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1713 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'ICO landing init ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.btcgo.fun

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: BitcoinGo

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Start earning cryptocurrency on the best faucet site in the world by doing tasks, offerwalls, faucet, shortlinks, ptc.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://btcgo.fun/btcgo.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 214

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '214' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
faucet | payment | earn | your | money | this | external | wallet | every | faucetpay

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
faucet7x3x1x3x
payment4x0x0x1x
earn4x1x0x0x
your4x2x2x0x
money3x0x0x0x
this3x0x0x0x
external2x0x0x0x
wallet2x0x0x0x
every2x1x1x0x
faucetpay2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://btcgo.fun/assets/images/favicon.ico1.0 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css?v=4.3.11.1 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css?v=4.3.10.5 kB
https://btcgo.fun/assets/css/bootstrap.min.css?v=4.3.126.4 kB
https://btcgo.fun/assets/css/icons.min.css?v=4.3.162.1 kB
https://btcgo.fun/assets/css/app.min.css?v=4.3.113.7 kB
https://btcgo.fun/assets/css/styles.css?v=4.3.11.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment.js33.2 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment-timezone-with-data.js31.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js21.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js1.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/simplebar/simplebar.min.js13.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/node-waves/waves.min.js2.3 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery-countdown/jquery.countdown.min.js2.4 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
https://btcgo.fun/assets/js/pages/ico-landing.init.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/js/app.js?v=4.3.12.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/faucet.png5.5 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/ptc.png8.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/lottery.png10.0 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/achievement.png4.4 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/mine.png20.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/auto.png5.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/dice.png10.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/level.png8.3 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/rank.png3.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/btc.png8.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/bnb.png7.9 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/usdt.png8.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/trx.png5.7 kB
CELKOM438.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 444.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 34

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 65)

80.0 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.btcgo.fun/

Načítané:
13. 1. 2023 16:33

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://btcgo.fun' a 'https://www.btcgo.fun' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.btcgo.fun/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.btcgo.fun/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: BTC GO.FUN

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Earn free bitcoin by completing simple tasks on our crypto faucet. No experience or investment required. Claim your bitcoin now!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>BTC GO.FUN</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BTC GO.FUN
          <h2>Fill your wallet with free satoshis from our crypt…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 13
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 2
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 250 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3904 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 546

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '546' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
width | textalign | center; | padding | background | auto; | 100%; | position | color | solid

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
width10x0x0x0x
textalign8x0x0x0x
center;8x0x0x0x
padding8x0x0x0x
background7x0x0x0x
auto;6x0x0x0x
100%;6x0x0x0x
position5x0x0x0x
color5x0x0x0x
solid5x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 12.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.btcgo.fun/12.1 kB
Linkované súbory skriptov
libs/button-timer.js0.3 kB
libs/advertisement.js?ad_ids=537&show_ad=783&banner_id=2480.1 kB
libs/check.js0.5 kB
Linkované súbory obrázkov
CELKOM12.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 25.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 4

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://btcgo.fun/

Načítané:
9. 1. 2023 17:15

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://btcgo.fun/' a 'http://www.btcgo.fun/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: BTC GO.FUN

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>BTC GO.FUN</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BTC GO.FUN
          <h2>Fill your wallet with free satoshis from our crypt…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 271 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1536 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 215

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '215' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
your | adbnwrap | width | background | crypto | center; | 20px | adblocker | fontsize | borderradius

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
your5x0x0x1x
adbnwrap4x0x0x0x
width3x0x0x0x
background3x0x0x0x
crypto3x0x0x1x
center;3x0x0x0x
20px2x0x0x0x
adblocker2x0x0x0x
fontsize2x0x0x0x
borderradius2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://btcgo.fun/8.1 kB
Linkované súbory skriptov
libs/button-timer.js0.3 kB
libs/advertisement.js?ad_ids=550&show_ad=701&banner_id=9150.1 kB
libs/check.js0.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://btcgo.fun/BYBIT.jpg29.0 kB
CELKOM38.0 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 51.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 5

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(32 / 64)

50.0 %