Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény boatsforsale.eu:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.boatsforsale.eu/

Načítané:
23. 1. 2023 09:45

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://boatsforsale.eu' a 'https://www.boatsforsale.eu' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.boatsforsale.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.boatsforsale.eu/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boatsforsale-new and used boats for sale in europe-free boat advertise

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boatsforsale.eu is focused on new and used boats for sale in europe. Free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>Quicksilver 505 OPEN + Mercury
          <h2>Honda BF 20
          <h2>Proscan Kraken 400AL
          <h2>Sale as a whole trailer engine
          <h2>Quicksilver 430 Heavy Duty
          <h2>Fourwinns 238 vista
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Draco 2300
          <h2>Chaparral 200sse bowrider
          <h2>Valiant V 500 boat Rib
          <h2>Motor boat with cabin 225HP
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>How to winterize an outboard motor yourself?
               <h3>The procedure for properly winterizing a boat
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 26

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 93
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 12
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 600 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3641 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 430

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '430' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | norepeat; | motor | quicksilver | center | backgroundrepeat | accessories | outboard | cover;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat9x1x3x5x
your4x0x0x0x
norepeat;3x0x0x0x
motor3x0x0x3x
quicksilver3x0x0x2x
center3x0x0x0x
backgroundrepeat2x0x0x0x
accessories2x0x0x1x
outboard2x0x0x1x
cover;2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.boatsforsale.eu/feed/79.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/comments/feed/1.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css?ver=2.4.0.112.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css?ver=5.8.4.221.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=4.0.01.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=4.0.019.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css?ver=plus-5.1.01.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.6.1036.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css?ver=plus-5.1.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.41.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css?ver=202102123.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css?ver=5.6.103.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/style.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css?ver=5.6.1019.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css?ver=5.6.104.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css?ver=5.6.100.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css?ver=5.6.101.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css?ver=5.6.103.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css?ver=5.6.103.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/modern.css?ver=5.6.1049.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css?ver=5.6.1029.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css?ver=5.6.1032.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css?ver=5.6.100.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=6.5.046.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/50.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/wp/v2/pages/6665.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F&format=xml1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.131.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js?ver=1.6.61.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js?ver=202102121.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js?ver=2021021212.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js?ver=202102122.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.703.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.0.31.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js?ver=6.5.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js?ver=5.6.105.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js?ver=5.6.1017.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.434.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e36b5da09c96c657b0297fd6f7cb1fd4.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.2126.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=1b4bb2b3f526a1db366ca3147ac395625.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=d0d9f43e03080e6ace9a3dabbd5f9eee2.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=c207d2d188ba8bf763f7acd50b7fd5a93.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.43.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js?ver=2.4.0.17.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js?ver=5.8.4.246.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js?ver=5.6.1010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6.101.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js?ver=5.6.1010.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.42.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/easing.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=6.5.010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js?ver=5.6.1011.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js?ver=5.6.106.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js?ver=5.6.1022.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js?ver=5.6.107.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/slide.js?ver=5.6.106.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js?ver=5.6.1011.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js?ver=5.6.1013.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js?ver=5.6.106.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hello.js?ver=5.6.1018.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment.js?ver=5.6.1014.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js?ver=5.6.1026.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/timer.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js?ver=5.6.109.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/custom.js?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.5.06.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js?ver=1.1.183.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/20230111_090905-313x234.jpg22.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/IMG_20221217_161224-scaled-1-313x234.jpg17.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/IMG_20220618_113319-scaled-1-313x234.jpg14.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221216_115555-scaled-1-313x234.jpg73.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221011_152056-scaled-1-313x234.jpg83.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/8884E538-909A-4460-AE1E-1377757DA559-313x234.jpeg27.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/62DC64D0-5BF6-4281-A9CC-06F93415BF8A-313x234.jpeg30.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/B5B32C9E-99D1-4186-BB2B-5D42454A1E73-scaled-1-313x234.jpeg22.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/7D65D3E2-1511-475D-BC50-F372AE79D051-scaled-1-313x234.jpeg31.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/01E1B587-2E78-4A07-AC33-6D0353FB944E-313x234.jpeg28.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20220705_194930-313x234.jpg89.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG_5534-scaled-1-313x234.jpg20.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg28.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/outboard-1434925_640-400x300.jpg24.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/finland-250964_640-400x300.jpg27.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
CELKOM1 737.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 753.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 132

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 93 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.boatsforsale.eu/

Načítané:
23. 1. 2023 09:45

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://boatsforsale.eu' a 'https://www.boatsforsale.eu' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.boatsforsale.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.boatsforsale.eu/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boatsforsale-new and used boats for sale in europe-free boat advertise

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boatsforsale.eu is focused on new and used boats for sale in europe. Free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>Quicksilver 505 OPEN + Mercury
          <h2>Honda BF 20
          <h2>Proscan Kraken 400AL
          <h2>Sale as a whole trailer engine
          <h2>Quicksilver 430 Heavy Duty
          <h2>Fourwinns 238 vista
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Draco 2300
          <h2>Chaparral 200sse bowrider
          <h2>Valiant V 500 boat Rib
          <h2>Motor boat with cabin 225HP
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>How to winterize an outboard motor yourself?
               <h3>The procedure for properly winterizing a boat
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 26

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 93
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 12
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 600 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3641 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 430

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '430' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | norepeat; | motor | quicksilver | center | backgroundrepeat | accessories | outboard | cover;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat9x1x3x5x
your4x0x0x0x
norepeat;3x0x0x0x
motor3x0x0x3x
quicksilver3x0x0x2x
center3x0x0x0x
backgroundrepeat2x0x0x0x
accessories2x0x0x1x
outboard2x0x0x1x
cover;2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.boatsforsale.eu/feed/79.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/comments/feed/1.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css?ver=2.4.0.112.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css?ver=5.8.4.221.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=4.0.01.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=4.0.019.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css?ver=plus-5.1.01.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.6.1036.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css?ver=plus-5.1.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.41.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css?ver=202102123.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css?ver=5.6.103.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/style.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css?ver=5.6.1019.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css?ver=5.6.104.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css?ver=5.6.100.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css?ver=5.6.101.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css?ver=5.6.103.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css?ver=5.6.103.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/modern.css?ver=5.6.1049.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css?ver=5.6.1029.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css?ver=5.6.1032.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css?ver=5.6.100.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=6.5.046.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/50.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/wp/v2/pages/6665.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F&format=xml1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.131.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js?ver=1.6.61.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js?ver=202102121.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js?ver=2021021212.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js?ver=202102122.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.703.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.0.31.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js?ver=6.5.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js?ver=5.6.105.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js?ver=5.6.1017.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.434.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e36b5da09c96c657b0297fd6f7cb1fd4.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.2126.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=1b4bb2b3f526a1db366ca3147ac395625.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=d0d9f43e03080e6ace9a3dabbd5f9eee2.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=c207d2d188ba8bf763f7acd50b7fd5a93.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.43.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js?ver=2.4.0.17.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js?ver=5.8.4.246.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js?ver=5.6.1010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6.101.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js?ver=5.6.1010.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.42.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/easing.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=6.5.010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js?ver=5.6.1011.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js?ver=5.6.106.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js?ver=5.6.1022.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js?ver=5.6.107.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/slide.js?ver=5.6.106.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js?ver=5.6.1011.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js?ver=5.6.1013.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js?ver=5.6.106.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hello.js?ver=5.6.1018.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment.js?ver=5.6.1014.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js?ver=5.6.1026.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/timer.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js?ver=5.6.109.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/custom.js?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.5.06.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js?ver=1.1.183.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/20230111_090905-313x234.jpg22.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/IMG_20221217_161224-scaled-1-313x234.jpg17.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/IMG_20220618_113319-scaled-1-313x234.jpg14.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221216_115555-scaled-1-313x234.jpg73.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221011_152056-scaled-1-313x234.jpg83.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/8884E538-909A-4460-AE1E-1377757DA559-313x234.jpeg27.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/62DC64D0-5BF6-4281-A9CC-06F93415BF8A-313x234.jpeg30.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/B5B32C9E-99D1-4186-BB2B-5D42454A1E73-scaled-1-313x234.jpeg22.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/7D65D3E2-1511-475D-BC50-F372AE79D051-scaled-1-313x234.jpeg31.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/01E1B587-2E78-4A07-AC33-6D0353FB944E-313x234.jpeg28.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20220705_194930-313x234.jpg89.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG_5534-scaled-1-313x234.jpg20.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg28.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/outboard-1434925_640-400x300.jpg24.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/finland-250964_640-400x300.jpg27.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
CELKOM1 737.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 753.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 132

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 93 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.boatsforsale.eu/

Načítané:
11. 1. 2023 19:21

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://boatsforsale.eu' a 'https://www.boatsforsale.eu' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.boatsforsale.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.boatsforsale.eu/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boatsforsale-new and used boats for sale in europe-free boat advertise

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boatsforsale.eu is focused on new and used boats for sale in europe. Free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>Sale as a whole trailer engine
          <h2>Quicksilver 430 Heavy Duty
          <h2>Fourwinns 238 vista
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Draco 2300
          <h2>Chaparral 200sse bowrider
          <h2>Valiant V 500 boat Rib
          <h2>Motor boat with cabin 225HP
          <h2>SESSA OCEAN 550 CAB
          <h2>CRANCHI CORALLO 840
          <h2>I will sell a sailboat Bavaria 40
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>How to winterize an outboard motor yourself?
               <h3>The procedure for properly winterizing a boat
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 26

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 93
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 12
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 600 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3641 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 435

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '435' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | motor | norepeat; | center | sell | quicksilver | backgroundrepeat | search | select

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat9x1x3x5x
your4x0x0x0x
motor3x0x0x3x
norepeat;3x0x0x0x
center3x0x0x0x
sell2x0x0x2x
quicksilver2x0x0x1x
backgroundrepeat2x0x0x0x
search2x0x0x0x
select2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.boatsforsale.eu/feed/79.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/comments/feed/1.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css?ver=2.4.0.112.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css?ver=5.8.4.221.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=4.0.01.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=4.0.019.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css?ver=plus-5.1.01.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.6.1036.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css?ver=plus-5.1.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.41.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css?ver=202102123.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css?ver=5.6.103.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/style.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css?ver=5.6.1019.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css?ver=5.6.104.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css?ver=5.6.100.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css?ver=5.6.101.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css?ver=5.6.103.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css?ver=5.6.103.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/modern.css?ver=5.6.1049.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css?ver=5.6.1029.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css?ver=5.6.1032.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css?ver=5.6.100.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=6.5.046.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/50.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/wp/v2/pages/6665.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F&format=xml1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.131.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js?ver=1.6.61.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js?ver=202102121.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js?ver=2021021212.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js?ver=202102122.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.703.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.0.31.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js?ver=6.5.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js?ver=5.6.105.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js?ver=5.6.1017.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.434.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e36b5da09c96c657b0297fd6f7cb1fd4.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.2126.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=1b4bb2b3f526a1db366ca3147ac395625.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=d0d9f43e03080e6ace9a3dabbd5f9eee2.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=c207d2d188ba8bf763f7acd50b7fd5a93.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.43.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js?ver=2.4.0.17.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js?ver=5.8.4.246.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js?ver=5.6.1010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6.101.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js?ver=5.6.1010.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.42.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/easing.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=6.5.010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js?ver=5.6.1011.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js?ver=5.6.106.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js?ver=5.6.1022.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js?ver=5.6.107.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/slide.js?ver=5.6.106.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js?ver=5.6.1011.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js?ver=5.6.1013.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js?ver=5.6.106.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hello.js?ver=5.6.1018.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment.js?ver=5.6.1014.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js?ver=5.6.1026.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/timer.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js?ver=5.6.109.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/custom.js?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.5.06.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js?ver=1.1.183.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221216_115555-scaled-1-313x234.jpg73.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221011_152056-scaled-1-313x234.jpg83.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/8884E538-909A-4460-AE1E-1377757DA559-313x234.jpeg27.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/62DC64D0-5BF6-4281-A9CC-06F93415BF8A-313x234.jpeg30.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/B5B32C9E-99D1-4186-BB2B-5D42454A1E73-scaled-1-313x234.jpeg22.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/7D65D3E2-1511-475D-BC50-F372AE79D051-scaled-1-313x234.jpeg31.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/01E1B587-2E78-4A07-AC33-6D0353FB944E-313x234.jpeg28.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20220705_194930-313x234.jpg89.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG_5534-scaled-1-313x234.jpg20.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221207_142120-scaled-1-313x234.jpg65.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221123-WA0006-scaled-1-313x234.jpeg37.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221026_144158-scaled-1-313x234.jpg55.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg28.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/outboard-1434925_640-400x300.jpg24.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/finland-250964_640-400x300.jpg27.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
CELKOM1 841.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 857.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 132

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 93 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.boatsforsale.eu/

Načítané:
10. 1. 2023 20:21

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://boatsforsale.eu/' a 'https://www.boatsforsale.eu/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.boatsforsale.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.boatsforsale.eu/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boatsforsale-new and used boats for sale in europe-free boat advertise

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boatsforsale.eu is focused on new and used boats for sale in europe. Free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>Sale as a whole trailer engine
          <h2>Quicksilver 430 Heavy Duty
          <h2>Fourwinns 238 vista
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Sea ray 270 sundancer
          <h2>Draco 2300
          <h2>Chaparral 200sse bowrider
          <h2>Valiant V 500 boat Rib
          <h2>Motor boat with cabin 225HP
          <h2>SESSA OCEAN 550 CAB
          <h2>CRANCHI CORALLO 840
          <h2>I will sell a sailboat Bavaria 40
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>How to winterize an outboard motor yourself?
               <h3>The procedure for properly winterizing a boat
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 26

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 93
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 12
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 600 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3641 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 435

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '435' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | motor | norepeat; | center | sell | quicksilver | backgroundrepeat | search | select

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat9x1x3x5x
your4x0x0x0x
motor3x0x0x3x
norepeat;3x0x0x0x
center3x0x0x0x
sell2x0x0x2x
quicksilver2x0x0x1x
backgroundrepeat2x0x0x0x
search2x0x0x0x
select2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.boatsforsale.eu/feed/79.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/comments/feed/1.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css?ver=2.4.0.112.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css?ver=5.8.4.221.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=4.0.01.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=4.0.019.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css?ver=plus-5.1.01.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.6.1036.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css?ver=plus-5.1.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.41.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css?ver=202102123.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css?ver=5.6.103.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/style.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css?ver=5.6.1019.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css?ver=5.6.104.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css?ver=5.6.100.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css?ver=5.6.101.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css?ver=5.6.103.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css?ver=5.6.100.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css?ver=5.6.103.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/modern.css?ver=5.6.1049.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css?ver=5.6.1029.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css?ver=5.6.1032.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css?ver=5.6.100.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=6.5.046.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/50.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/wp/v2/pages/6665.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/15.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.boatsforsale.eu%2F&format=xml1.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.131.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js?ver=1.6.61.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js?ver=202102121.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js?ver=2021021212.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js?ver=202102122.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.703.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.0.31.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js?ver=6.5.00.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js?ver=5.6.105.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js?ver=5.6.1017.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.434.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e36b5da09c96c657b0297fd6f7cb1fd4.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.2126.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=1b4bb2b3f526a1db366ca3147ac395625.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=d0d9f43e03080e6ace9a3dabbd5f9eee2.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=c207d2d188ba8bf763f7acd50b7fd5a93.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.43.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js?ver=2.4.0.17.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js?ver=5.8.4.246.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js?ver=5.6.1010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6.101.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js?ver=5.6.1010.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js?ver=5.6.102.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.42.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/easing.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=6.5.010.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js?ver=5.6.1011.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js?ver=5.6.106.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js?ver=5.6.1022.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js?ver=5.6.107.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/slide.js?ver=5.6.106.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=5.6.101.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js?ver=5.6.1011.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js?ver=5.6.1013.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js?ver=5.6.100.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js?ver=5.6.106.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js?ver=5.6.102.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/hello.js?ver=5.6.1018.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment.js?ver=5.6.1014.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js?ver=5.6.1026.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/timer.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js?ver=5.6.101.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js?ver=5.6.102.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js?ver=5.6.109.9 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js?ver=5.6.103.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/custom.js?ver=5.6.1019.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js?ver=5.6.100.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6.101.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=6.5.06.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js?ver=1.1.183.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221216_115555-scaled-1-313x234.jpg73.7 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221011_152056-scaled-1-313x234.jpg83.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/8884E538-909A-4460-AE1E-1377757DA559-313x234.jpeg27.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/62DC64D0-5BF6-4281-A9CC-06F93415BF8A-313x234.jpeg30.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/B5B32C9E-99D1-4186-BB2B-5D42454A1E73-scaled-1-313x234.jpeg22.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/7D65D3E2-1511-475D-BC50-F372AE79D051-scaled-1-313x234.jpeg31.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/01E1B587-2E78-4A07-AC33-6D0353FB944E-313x234.jpeg28.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20220705_194930-313x234.jpg89.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG_5534-scaled-1-313x234.jpg20.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221207_142120-scaled-1-313x234.jpg65.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221123-WA0006-scaled-1-313x234.jpeg37.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/12/20221026_144158-scaled-1-313x234.jpg55.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg28.1 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/outboard-1434925_640-400x300.jpg24.3 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2022/11/finland-250964_640-400x300.jpg27.0 kB
https://www.boatsforsale.eu/wp-content/uploads/2017/03/boatsforsale.eu-logo-vc220.png17.2 kB
CELKOM1 841.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 857.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 132

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 93 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %