Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény boat24.co.nz:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://boat24.co.nz/

Načítané:
10. 1. 2023 23:53

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://boat24.co.nz' a 'https://www.boat24.co.nz' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://boat24.co.nz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://boat24.co.nz/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boat24-new and used boats for sale in newzealand-free boat advertising

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boat24.com.nz is focused on new and used boats for sale in new zealand. free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>6.5 OFFSHORE ALUFARM MARINE...
          <h2>Dufour 28 Mezzo – 1984
          <h2>Boston Whaler 150 Sport
          <h2>ELAN 15 SC
          <h2>Motorboot, Houseboat Scand ...
          <h2>KLIČEK , 3,90m, Yamaha30KM
          <h2>Merry Fisher 805
          <h2>Beneteau Flyer 650 Sundeck
          <h2>Bayliner 742 CU in 100% con...
          <h2>Pelin Hallmark
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>Marinas, anchorages and boatyards in New Zealand
               <h3>What to look out for when selling or buying a boat…
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 26

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 24

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 86
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 17
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 597 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3431 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 412

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '412' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | accessories | motor | zealand | center | norepeat; | backgroundrepeat | cover; | looking

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat7x1x3x3x
your5x0x0x0x
accessories3x0x0x1x
motor3x0x0x1x
zealand3x0x1x2x
center3x0x0x0x
norepeat;3x0x0x0x
backgroundrepeat2x0x0x0x
cover;2x0x0x0x
looking2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css20.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css18.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/css/dashicons.min.css35.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css0.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css3.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css18.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css4.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css0.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css3.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css0.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/modern.css49.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css29.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css32.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css0.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css45.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/wp/v2/pages/6661.1 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F&format=xml1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js4.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js12.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js2.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js5.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js16.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js34.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/i18n.min.js3.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js25.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/url.min.js4.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/hooks.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js3.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js6.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js46.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/comment-reply.min.js1.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js9.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/imagesloaded.min.js1.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/easing.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js11.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js6.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js22.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js6.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/slide.js6.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js11.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js13.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js6.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hello.js18.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment.js14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js26.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/timer.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js9.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/custom.js19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/wp-embed.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js5.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js83.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/04/received_965697534045185-313x234.jpeg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Ponton1-1-313x234.jpg49.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Boston-Whaler-150-Sport-6-313x234.jpg16.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/coln8-313x234.jpg32.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20211117_130635-313x234.jpg15.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20200831_131837-2-scaled-1-313x234.jpg27.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/IMG-20201026-WA0008-313x234.jpg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/08/1a-5-scaled-1-313x234.jpg17.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/06/vonkajsi-priestor-lode-2-1-313x234.jpg19.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/04/2016_Pelin_Hallmark_hull2_City_of_Sails_Marineresized-313x234.jpg21.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg26.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/anchored-1850849_1920-400x300.jpg25.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/gabriella-clare-marino-bSipl0j7PQ-unsplash-400x300.jpg30.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
CELKOM1 333.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 347.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 126

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 86 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://boat24.co.nz/

Načítané:
10. 1. 2023 23:53

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://boat24.co.nz' a 'https://www.boat24.co.nz' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://boat24.co.nz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://boat24.co.nz/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boat24-new and used boats for sale in newzealand-free boat advertising

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boat24.com.nz is focused on new and used boats for sale in new zealand. free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>6.5 OFFSHORE ALUFARM MARINE...
          <h2>Dufour 28 Mezzo – 1984
          <h2>Boston Whaler 150 Sport
          <h2>ELAN 15 SC
          <h2>Motorboot, Houseboat Scand ...
          <h2>KLIČEK , 3,90m, Yamaha30KM
          <h2>Merry Fisher 805
          <h2>Beneteau Flyer 650 Sundeck
          <h2>Bayliner 742 CU in 100% con...
          <h2>Pelin Hallmark
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>Marinas, anchorages and boatyards in New Zealand
               <h3>What to look out for when selling or buying a boat…
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 26

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 24

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 86
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 17
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 597 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3431 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 412

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '412' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | accessories | motor | zealand | center | norepeat; | backgroundrepeat | cover; | looking

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat7x1x3x3x
your5x0x0x0x
accessories3x0x0x1x
motor3x0x0x1x
zealand3x0x1x2x
center3x0x0x0x
norepeat;3x0x0x0x
backgroundrepeat2x0x0x0x
cover;2x0x0x0x
looking2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css20.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css18.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/css/dashicons.min.css35.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css0.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css3.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css18.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css4.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css0.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css3.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css0.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/modern.css49.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css29.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css32.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css0.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css45.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/wp/v2/pages/6661.1 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F&format=xml1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js4.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js12.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js2.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js5.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js16.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js34.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/i18n.min.js3.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js25.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/url.min.js4.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/hooks.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js3.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js6.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js46.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/comment-reply.min.js1.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js9.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/imagesloaded.min.js1.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/easing.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js11.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js6.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js22.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js6.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/slide.js6.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js11.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js13.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js6.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hello.js18.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment.js14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js26.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/timer.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js9.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/custom.js19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/wp-embed.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js5.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js83.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/04/received_965697534045185-313x234.jpeg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Ponton1-1-313x234.jpg49.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Boston-Whaler-150-Sport-6-313x234.jpg16.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/coln8-313x234.jpg32.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20211117_130635-313x234.jpg15.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20200831_131837-2-scaled-1-313x234.jpg27.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/IMG-20201026-WA0008-313x234.jpg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/08/1a-5-scaled-1-313x234.jpg17.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/06/vonkajsi-priestor-lode-2-1-313x234.jpg19.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/04/2016_Pelin_Hallmark_hull2_City_of_Sails_Marineresized-313x234.jpg21.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg26.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/anchored-1850849_1920-400x300.jpg25.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/gabriella-clare-marino-bSipl0j7PQ-unsplash-400x300.jpg30.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
CELKOM1 333.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 347.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 126

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 86 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://boat24.co.nz/

Načítané:
10. 1. 2023 23:46

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://boat24.co.nz' a 'https://www.boat24.co.nz' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://boat24.co.nz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://boat24.co.nz/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Boat24-new and used boats for sale in newzealand-free boat advertising

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: boat24.com.nz is focused on new and used boats for sale in new zealand. free boat advertising, boat sellers, boat services and everything interests about boats.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>What are you looking for ?</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>What are you looking for ?
               <h3>Latest ads
          <h2>6.5 OFFSHORE ALUFARM MARINE...
          <h2>Dufour 28 Mezzo – 1984
          <h2>Boston Whaler 150 Sport
          <h2>ELAN 15 SC
          <h2>Motorboot, Houseboat Scand ...
          <h2>KLIČEK , 3,90m, Yamaha30KM
          <h2>Merry Fisher 805
          <h2>Beneteau Flyer 650 Sundeck
          <h2>Bayliner 742 CU in 100% con...
          <h2>Pelin Hallmark
          <h2>Browse Ads By Categories
                    <h4>Motor boats
                    <h4>Jet boats
                    <h4>Sailing boats
                    <h4>Inflatable boats
                    <h4>Boats others
                    <h4>Boat engines
                    <h4>Trailers
                    <h4>Vessels accessories
               <h3>Latest News
               <h3>How to find the right boat?
               <h3>Marinas, anchorages and boatyards in New Zealand
               <h3>What to look out for when selling or buying a boat…
                    <h4>Sell

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 26

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 24

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 86
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 17
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 597 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3431 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Column ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 412

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '412' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
boat | your | accessories | motor | zealand | center | norepeat; | backgroundrepeat | cover; | looking

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
boat7x1x3x3x
your5x0x0x0x
accessories3x0x0x1x
motor3x0x0x1x
zealand3x0x1x2x
center3x0x0x0x
norepeat;3x0x0x0x
backgroundrepeat2x0x0x0x
cover;2x0x0x0x
looking2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/css/cv.css11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/css/cvpro.min.css20.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css18.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/front_end_style.css0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/css/dashicons.min.css35.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/captcha-plus/css/desktop_style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css0.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/usp.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/spectrum-colorpicker.css3.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/style.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/bootstrap.css19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/et-line-fonts.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/font-awesome.css18.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/animate.min.css4.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/fileinput.css0.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/flaticon.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/select2.min.css2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/nouislider.min.css0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.carousel.css1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/owl.theme.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/lightslider.css1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/toastr.min.css2.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/skins/minimal/minimal.css0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/jquery.fancybox.min.css3.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/YouTubePopUp.css0.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/modern.css49.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-theme-ltr.css29.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/adforest-main-theme.css32.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/colors/custom-theme-color.css4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/css/custom-style.css0.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css45.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/wp/v2/pages/6661.1 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/13.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fboat24.co.nz%2F&format=xml1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-32x32.png1.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-192x192.png10.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-favicon-180x180.png12.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js4.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-click.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.cookie.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.parsley.min.js12.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/user-submitted-posts/resources/jquery.usp.core.js2.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js1.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js0.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.js5.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.fancybox.min.js16.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js34.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/i18n.min.js3.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js25.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/url.min.js4.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/hooks.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js3.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js3.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/public/assets/js/cv.js6.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/pt-content-views-pro/public/assets/js/cvpro.min.js46.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/sb_framework/js/theme.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/spectrum-colorpicker.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/comment-reply.min.js1.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap.min.js9.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/toastr.min.js2.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/imagesloaded.min.js1.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/animateNumber.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/easing.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js10.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/carousel.min.js11.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/fileinput.js6.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/forest-megamenu.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/select2.min.js22.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hover.min.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/modernizr.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/icheck.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.appear.min.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.countTo.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.inview.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/nouislider.all.min.js6.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/slide.js6.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/theia-sticky-sidebar.js1.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/parsley.min.js11.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/dropzone.js13.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery.tagsinput.min.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/form-dropzone.js0.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/jquery-te.min.js6.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/perfect-scrollbar.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/bootstrap-confirmation.min.js2.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/hello.js18.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment.js14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/moment-timezone-with-data.js26.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/timer.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/YouTubePopUp.js0.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/coundown-timer.js2.3 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/datepicker.min.js9.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/typeahead.min.js3.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/custom.js19.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/themes/adforest/js/sb-shortcode-functions.js0.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-includes/js/wp-embed.min.js0.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js5.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/plugins/elfsight-cookie-consent-cc/assets/elfsight-cookie-consent.js83.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/04/received_965697534045185-313x234.jpeg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Ponton1-1-313x234.jpg49.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/01/Boston-Whaler-150-Sport-6-313x234.jpg16.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/coln8-313x234.jpg32.2 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20211117_130635-313x234.jpg15.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/20200831_131837-2-scaled-1-313x234.jpg27.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/12/IMG-20201026-WA0008-313x234.jpg17.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/08/1a-5-scaled-1-313x234.jpg17.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/06/vonkajsi-priestor-lode-2-1-313x234.jpg19.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/04/2016_Pelin_Hallmark_hull2_City_of_Sails_Marineresized-313x234.jpg21.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor_boat1.png17.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/skuter.png11.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/okachet.png9.4 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/cln_veslo.png11.8 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2021/03/types-boats-rowboat-sailboat-motorboat-canoe-raft.jpg4.1 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/motor-boatsf.png9.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat-trailers-1.png14.6 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/accesorries.png12.5 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2023/01/pexels-lukas-296242-400x300.jpg26.9 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/anchored-1850849_1920-400x300.jpg25.0 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2022/11/gabriella-clare-marino-bSipl0j7PQ-unsplash-400x300.jpg30.7 kB
https://boat24.co.nz/wp-content/uploads/2017/03/boat24.co_.png10.4 kB
CELKOM1 333.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 347.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 126

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 86 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %