Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény biodent.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://biodent.sk/

Načítané:
6. 2. 2023 16:07

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://biodent.sk' a 'https://www.biodent.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://biodent.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://biodent.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: ru

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Zubná Klinika Bratislava BioDent

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>Naš tím
               <h3>MDDr. Natalija Molnar
               <h3>MDDr. Ivan Kolarik
               <h3>MDDr. Zuzana Kundrátová
               <h3>MDDr. Michaela Verčimáková
               <h3>MDDr. Michal Demeter
               <h3>Kristýna Liptáková, DiS . Dentálna hygiena a biele…
                         <h5>Stomatologické služby
               <h3>3D/2D Panoramaticky röntgen
               <h3>ZUBY NA SPLÁTKY
               <h3>Dentálna hygiena
               <h3>Zubné implantáty
               <h3>Endodoncia
               <h3>Extrakcia zubov
               <h3>Keramické korunky
               <h3>Liečba krvácajúcich ďasien
               <h3>Náhrada ALL-ON-4
               <h3>Otvorená kyretáž
                         <h5>Akcie
               <h3>Zubne implantáty na splátky
               <h3>Bezplatná hygiena k u strojčeku
               <h3>Neviditeľné zubné strojčeky Invisalign
               <h3>Zuby na splátky bez navýšenia
               <h3>Profesionálne ambulantné bielenie za super cenu
               <h3>Bezplatná konzultácia a bezplatný liečebný plán.
                         <h5>Technológie
               <h3>Stomatologický laser
               <h3>3D Panoramaticky röntgen
               <h3>Ošetrenie pod mikroskopom
               <h3>CELKOVÁ ANESTÉZIA
               <h3>Systém CEREC - korunky na počkanie
                         <h5>Recenzie
               <h3>Klára Nebusová
               <h3>Miroslav Debnár
               <h3>Vladimir Lekar
               <h3>Karin Hegedüs Dvořáková
                         <h5>Objednajte sa
                         <h5>Nadštandardne vybavená zubná klinika novej generác…
                         <h5>Adresa kliniky
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>O klinike

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 43

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 72

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 152
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 8
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2557 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 9944 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Facebook Pixel Code ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1347

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1347' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | objednajte | splátky | informácií | zistiť | bratislava | ošetrenie | zubná | klinike | center;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac23x0x0x0x
objednajte22x0x0x1x
splátky11x0x0x3x
informácií10x0x0x0x
zistiť10x0x0x0x
bratislava9x1x0x0x
ošetrenie8x0x0x1x
zubná8x1x0x1x
klinike8x0x0x1x
center;7x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 17.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/upload/favicon/apple-icon-57x57.png1.3 kB
/upload/favicon/apple-icon-60x60.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-72x72.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-76x76.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-114x114.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-120x120.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-144x144.png0.9 kB
/upload/apple-icon-152x152.png0.9 kB
/upload/apple-icon-180x180.png0.9 kB
/upload/android-icon-192x192.png0.9 kB
/upload/favicon-32x32.png9.7 kB
/upload/favicon-96x96.png0.9 kB
/upload/favicon-16x16.png9.5 kB
/search/opensearch0.6 kB
/templates/biodent/css/theme.css?7949.2 kB
/templates/default/css/wd_bvi/bvi.min.css?7911.0 kB
/templates/default/css/wd_bvi/wd_bvi.css?790.5 kB
/templates/biodent/css/slick.css?791.0 kB
/templates/biodent/controllers/iforms/styles.css?790.4 kB
/templates/biodent/images/favicons/favicon.ico0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/templates/modern/js/jquery.js?7931.4 kB
/templates/modern/js/vendors/popper.js/js/popper.min.js?797.8 kB
/templates/modern/js/vendors/bootstrap/bootstrap.min.js?7913.6 kB
/templates/modern/js/core.js?798.3 kB
/templates/biodent/js/template.js?792.1 kB
/templates/biodent/js/modal.js?792.4 kB
/templates/modern/js/vendors/slick/slick.min.js?7910.9 kB
/templates/default/js/wd_bvi/bvi.min.js?796.3 kB
/templates/default/js/wd_bvi/bvi-init.min.js?790.5 kB
/templates/default/js/wd_bvi/js.cookie.min.js?791.3 kB
/templates/default/js/iforms.js?794.1 kB
/templates/modern/js/photos.js?792.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/templates/biodent/images/logo.svg4.2 kB
/templates/biodent/images/phone_w.svg0.9 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/upload/000/u1/d/c/mddr.-natalija-molnar-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/4/9/mddr.-ivan-kolarik-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/3/b/mddr.-zuzana-kundrátová-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/d/1/dr.-domoratsky-yaroslav-photo-small.jpg1.8 kB
/upload/000/u1/8/c/mddr.-michal-demeter-photo-small.jpg2.0 kB
/upload/000/u1/d/5/krist-na-lipt-kov-dis.-dentálna-hygiena-a-bielenie-photo-small.jpg1.8 kB
/upload/000/u1/6/6/mddr.-natalija-molnar-photo-for_staff.jpg77.7 kB
/upload/000/u1/c/a/mddr.-ivan-kolarik-photo-for_staff.jpg60.1 kB
/upload/000/u1/f/2/mddr.-zuzana-kundrátová-photo-for_staff.jpg77.0 kB
/upload/000/u1/2/3/dr.-domoratsky-yaroslav-photo-for_staff.jpg64.6 kB
/upload/000/u1/9/b/mddr.-michal-demeter-photo-for_staff.jpg82.6 kB
/upload/000/u1/8/9/krist-na-lipt-kov-dis.-dentálna-hygiena-a-bielenie-photo-for_staff.jpg97.1 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/templates/biodent/images/home-why.jpg230.6 kB
/templates/biodent/images/home-why-m.jpg76.8 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/templates/biodent/images/parking.png4.3 kB
/templates/biodent/images/privacy.svg0.6 kB
CELKOM1 125.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 142.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 103

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 152 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://biodent.sk/

Načítané:
6. 2. 2023 16:07

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://biodent.sk' a 'https://www.biodent.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://biodent.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://biodent.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: ru

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Zubná Klinika Bratislava BioDent

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>Naš tím
               <h3>MDDr. Natalija Molnar
               <h3>MDDr. Ivan Kolarik
               <h3>MDDr. Zuzana Kundrátová
               <h3>MDDr. Michaela Verčimáková
               <h3>MDDr. Michal Demeter
               <h3>Kristýna Liptáková, DiS . Dentálna hygiena a biele…
                         <h5>Stomatologické služby
               <h3>3D/2D Panoramaticky röntgen
               <h3>ZUBY NA SPLÁTKY
               <h3>Dentálna hygiena
               <h3>Zubné implantáty
               <h3>Endodoncia
               <h3>Extrakcia zubov
               <h3>Keramické korunky
               <h3>Liečba krvácajúcich ďasien
               <h3>Náhrada ALL-ON-4
               <h3>Otvorená kyretáž
                         <h5>Akcie
               <h3>Zubne implantáty na splátky
               <h3>Bezplatná hygiena k u strojčeku
               <h3>Neviditeľné zubné strojčeky Invisalign
               <h3>Zuby na splátky bez navýšenia
               <h3>Profesionálne ambulantné bielenie za super cenu
               <h3>Bezplatná konzultácia a bezplatný liečebný plán.
                         <h5>Technológie
               <h3>Stomatologický laser
               <h3>3D Panoramaticky röntgen
               <h3>Ošetrenie pod mikroskopom
               <h3>CELKOVÁ ANESTÉZIA
               <h3>Systém CEREC - korunky na počkanie
                         <h5>Recenzie
               <h3>Klára Nebusová
               <h3>Miroslav Debnár
               <h3>Vladimir Lekar
               <h3>Karin Hegedüs Dvořáková
                         <h5>Objednajte sa
                         <h5>Nadštandardne vybavená zubná klinika novej generác…
                         <h5>Adresa kliniky
                         <h5>Pre pacientov
                         <h5>O klinike

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 43

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 72

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 152
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 8
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2557 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 9944 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Facebook Pixel Code ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1347

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1347' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | objednajte | splátky | informácií | zistiť | bratislava | ošetrenie | zubná | klinike | center;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac23x0x0x0x
objednajte22x0x0x1x
splátky11x0x0x3x
informácií10x0x0x0x
zistiť10x0x0x0x
bratislava9x1x0x0x
ošetrenie8x0x0x1x
zubná8x1x0x1x
klinike8x0x0x1x
center;7x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 17.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/upload/favicon/apple-icon-57x57.png1.3 kB
/upload/favicon/apple-icon-60x60.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-72x72.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-76x76.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-114x114.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-120x120.png0.9 kB
/upload/favicon/apple-icon-144x144.png0.9 kB
/upload/apple-icon-152x152.png0.9 kB
/upload/apple-icon-180x180.png0.9 kB
/upload/android-icon-192x192.png0.9 kB
/upload/favicon-32x32.png9.7 kB
/upload/favicon-96x96.png0.9 kB
/upload/favicon-16x16.png9.5 kB
/search/opensearch0.6 kB
/templates/biodent/css/theme.css?7949.2 kB
/templates/default/css/wd_bvi/bvi.min.css?7911.0 kB
/templates/default/css/wd_bvi/wd_bvi.css?790.5 kB
/templates/biodent/css/slick.css?791.0 kB
/templates/biodent/controllers/iforms/styles.css?790.4 kB
/templates/biodent/images/favicons/favicon.ico0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/templates/modern/js/jquery.js?7931.4 kB
/templates/modern/js/vendors/popper.js/js/popper.min.js?797.8 kB
/templates/modern/js/vendors/bootstrap/bootstrap.min.js?7913.6 kB
/templates/modern/js/core.js?798.3 kB
/templates/biodent/js/template.js?792.1 kB
/templates/biodent/js/modal.js?792.4 kB
/templates/modern/js/vendors/slick/slick.min.js?7910.9 kB
/templates/default/js/wd_bvi/bvi.min.js?796.3 kB
/templates/default/js/wd_bvi/bvi-init.min.js?790.5 kB
/templates/default/js/wd_bvi/js.cookie.min.js?791.3 kB
/templates/default/js/iforms.js?794.1 kB
/templates/modern/js/photos.js?792.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/templates/biodent/images/logo.svg4.2 kB
/templates/biodent/images/phone_w.svg0.9 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/upload/000/u1/d/c/mddr.-natalija-molnar-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/4/9/mddr.-ivan-kolarik-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/3/b/mddr.-zuzana-kundrátová-photo-small.jpg1.9 kB
/upload/000/u1/d/1/dr.-domoratsky-yaroslav-photo-small.jpg1.8 kB
/upload/000/u1/8/c/mddr.-michal-demeter-photo-small.jpg2.0 kB
/upload/000/u1/d/5/krist-na-lipt-kov-dis.-dentálna-hygiena-a-bielenie-photo-small.jpg1.8 kB
/upload/000/u1/6/6/mddr.-natalija-molnar-photo-for_staff.jpg77.7 kB
/upload/000/u1/c/a/mddr.-ivan-kolarik-photo-for_staff.jpg60.1 kB
/upload/000/u1/f/2/mddr.-zuzana-kundrátová-photo-for_staff.jpg77.0 kB
/upload/000/u1/2/3/dr.-domoratsky-yaroslav-photo-for_staff.jpg64.6 kB
/upload/000/u1/9/b/mddr.-michal-demeter-photo-for_staff.jpg82.6 kB
/upload/000/u1/8/9/krist-na-lipt-kov-dis.-dentálna-hygiena-a-bielenie-photo-for_staff.jpg97.1 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/templates/biodent/images/home-why.jpg230.6 kB
/templates/biodent/images/home-why-m.jpg76.8 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/upload/default/avatar_normal.png4.0 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/static/1px.png2.8 kB
/templates/biodent/images/parking.png4.3 kB
/templates/biodent/images/privacy.svg0.6 kB
CELKOM1 125.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 142.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 103

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 152 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %