Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény archivaciadokumentov.eu:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://archivaciadokumentov.eu/

Načítané:
21. 9. 2023 18:40

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://archivaciadokumentov.eu/' a 'https://www.archivaciadokumentov.eu/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 32 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://archivaciadokumentov.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.archivaciadokumentov.eu/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov Košice, Prešov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu - archivacia01

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Efektívna archivácia, uchovávanie a skladovanie dokumentov a dokladov Å¡peciálne pre firmy a organizácie na východnom slovensku v mestách KoÅ¡ice, PreÅ¡ov a okolí. Kompletný manažment dokumentov a dokladov, správa registratúry firiem a organizácií pre efektívne skladovanie a vyhľadávanie poÄ as celého cyklu vrátane vyraÄ ovania a skartácie dokumentov.
RieÅ¡ime bezpeÄ né uchovávanie a efektívny prístup k dôležitým záznamom, Ä Ã­m pomáhame firmám uÅ¡etriÅ¥ priestor a zvýšiÅ¥ efektívnosÅ¥ práce

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov Košice, Prešov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu - archivacia01</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Správa, archivácia, skladovanie a manažment dok…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 6

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 24
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 16 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 5218 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'HTML5 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.archivaciadokumentov.eu/index.html

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov KoÅ¡ice, PreÅ¡ov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu

Vaša stránka má nastavený tag pre titulok stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 125 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Popis stránky: Efektívna archivácia, uchovávanie a skladovanie dokumentov a dokladov Å¡peciálne pre firmy a organizácie na východnom slovensku v mestách KoÅ¡ice, PreÅ¡ov a okolí. Kompletný manažment dokumentov a dokladov, správa registratúry firiem a organizácií pre efektívne skladovanie a vyhľadávanie poÄ as celého cyklu vrátane vyraÄ ovania a skartácie dokumentov.
RieÅ¡ime bezpeÄ né uchovávanie a efektívny prístup k dôležitým záznamom, Ä Ã­m pomáhame firmám uÅ¡etriÅ¥ priestor a zvýšiÅ¥ efektívnosÅ¥ práce

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 656

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '656' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dokumentov | dokladov | bezpeä | vã¡m | archivã¡ciu | vã½chodnom | slovensku | dã´leå¾itã© | registratãºry | dokumenty

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dokumentov20x1x2x1x
dokladov11x1x2x1x
bezpeä9x0x1x0x
vã¡m7x0x0x0x
archivã¡ciu6x0x0x0x
vã½chodnom5x0x1x0x
slovensku5x0x1x0x
dã´leå¾itã©5x0x0x0x
registratãºry5x0x1x0x
dokumenty5x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 7.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
style/reset.css?13-1-8-231.1 kB
style/print.css?13-1-8-230.9 kB
style/style.css?13-1-8-234.3 kB
style/template.css?13-1-8-232.0 kB
style/menu.css?13-1-8-236.9 kB
pcss/index.css?13-1-8-23-6383067860760612505.0 kB
favicon.ico?13-1-8-23-638306786071984425101.8 kB
Linkované súbory skriptov
res/jquery.js?13-1-8-2335.7 kB
res/x5engine.js?13-1-8-233.4 kB
Linkované súbory obrázkov
images/2_cwhite.png1.7 kB
images/3_awhite.png1.9 kB
images/Grey_no.circle_youtube.png1.4 kB
images/files-1614223_1920.png1 085.8 kB
images/address-white.png0.7 kB
images/white_no.circle_mail.png0.7 kB
CELKOM1 253.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 260.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 15

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(43 / 64)

67.2 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://archivaciadokumentov.eu/

Načítané:
21. 9. 2023 18:40

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://archivaciadokumentov.eu/' a 'https://www.archivaciadokumentov.eu/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 32 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://archivaciadokumentov.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.archivaciadokumentov.eu/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov Košice, Prešov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu - archivacia01

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Efektívna archivácia, uchovávanie a skladovanie dokumentov a dokladov Å¡peciálne pre firmy a organizácie na východnom slovensku v mestách KoÅ¡ice, PreÅ¡ov a okolí. Kompletný manažment dokumentov a dokladov, správa registratúry firiem a organizácií pre efektívne skladovanie a vyhľadávanie poÄ as celého cyklu vrátane vyraÄ ovania a skartácie dokumentov.
RieÅ¡ime bezpeÄ né uchovávanie a efektívny prístup k dôležitým záznamom, Ä Ã­m pomáhame firmám uÅ¡etriÅ¥ priestor a zvýšiÅ¥ efektívnosÅ¥ práce

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov Košice, Prešov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu - archivacia01</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Správa, archivácia, skladovanie a manažment dok…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 6

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 24
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 16 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 5218 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'HTML5 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.archivaciadokumentov.eu/index.html

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Správa, archivácia, skladovanie a manažment dokumentov a dokladov KoÅ¡ice, PreÅ¡ov, východné slovensko | archivaciadokumentov.eu

Vaša stránka má nastavený tag pre titulok stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 125 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Popis stránky: Efektívna archivácia, uchovávanie a skladovanie dokumentov a dokladov Å¡peciálne pre firmy a organizácie na východnom slovensku v mestách KoÅ¡ice, PreÅ¡ov a okolí. Kompletný manažment dokumentov a dokladov, správa registratúry firiem a organizácií pre efektívne skladovanie a vyhľadávanie poÄ as celého cyklu vrátane vyraÄ ovania a skartácie dokumentov.
RieÅ¡ime bezpeÄ né uchovávanie a efektívny prístup k dôležitým záznamom, Ä Ã­m pomáhame firmám uÅ¡etriÅ¥ priestor a zvýšiÅ¥ efektívnosÅ¥ práce

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 656

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '656' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dokumentov | dokladov | bezpeä | vã¡m | archivã¡ciu | vã½chodnom | slovensku | dã´leå¾itã© | registratãºry | dokumenty

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dokumentov20x1x2x1x
dokladov11x1x2x1x
bezpeä9x0x1x0x
vã¡m7x0x0x0x
archivã¡ciu6x0x0x0x
vã½chodnom5x0x1x0x
slovensku5x0x1x0x
dã´leå¾itã©5x0x0x0x
registratãºry5x0x1x0x
dokumenty5x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 7.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
style/reset.css?13-1-8-231.1 kB
style/print.css?13-1-8-230.9 kB
style/style.css?13-1-8-234.3 kB
style/template.css?13-1-8-232.0 kB
style/menu.css?13-1-8-236.9 kB
pcss/index.css?13-1-8-23-6383067860760612505.0 kB
favicon.ico?13-1-8-23-638306786071984425101.8 kB
Linkované súbory skriptov
res/jquery.js?13-1-8-2335.7 kB
res/x5engine.js?13-1-8-233.4 kB
Linkované súbory obrázkov
images/2_cwhite.png1.7 kB
images/3_awhite.png1.9 kB
images/Grey_no.circle_youtube.png1.4 kB
images/files-1614223_1920.png1 085.8 kB
images/address-white.png0.7 kB
images/white_no.circle_mail.png0.7 kB
CELKOM1 253.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 260.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 15

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(43 / 64)

67.2 %