Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény appsite.online:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://appsite.online/

Načítané:
14. 7. 2023 00:58

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://appsite.online/' a 'https://www.appsite.online/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://appsite.online/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://appsite.online/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Fintech - App Development Solutions | APPsite

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Leverage our Fintech App development solutions for innovation. Partner with us for cutting-edge technology and user-friendly apps.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Fintech App development solutions</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Fintech App development solutions
          <h2>Our company develops Fintech App solutions across …
               <h3>Brokerage Solutions
               <h3>Cryptocurrency Exchange Solutions
               <h3>Payment Solutions
               <h3>Customized App Solutions
          <h2>Key advantages for Appsite customers
               <h3>With over 10 years of experience
               <h3>Cutting-edge cybersecurity
               <h3>24/7 customer support
               <h3>Assured availability
               <h3>Time to market in 1 month
               <h3>Non-competition assurance
          <h2>We have some certificates from partners
          <h2>Recent articles from our Fintech and App developme…
               <h3>Financial Process Automation: Driving Cost Reducti…
               <h3>Ensuring Data Security: Protecting Financial Softw…
               <h3>Artificial Intelligence Trends in Finance

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 32
  • Počet interných nofollow odkazov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1731 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3044 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 423

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '423' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
solutions | fintech | development | your | services | with | company | trading | from | mobile

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
solutions14x1x1x7x
fintech10x1x1x3x
development9x1x1x2x
your9x0x0x0x
services8x0x0x0x
with7x0x1x1x
company7x0x0x1x
trading6x0x0x0x
from5x0x0x2x
mobile4x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://appsite.online/build/assets/apple-touch-icon-11e572b0.png2.3 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-32x32-db2c41f3.png1.1 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-16x16-580e98db.png0.7 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-0b223833.ico15.1 kB
https://appsite.online/build/assets/site-4c996c58.webmanifest0.4 kB
https://appsite.online/build/assets/safari-pinned-tab-49f7888c.svg2.8 kB
https://appsite.online/build/assets/app-163aab12.css8.5 kB
https://appsite.online/build/assets/app-163aab12.css8.5 kB
https://appsite.online21.5 kB
https://appsite.online21.5 kB
https://appsite.online/build/assets/app-797df4e9.js20.8 kB
https://appsite.online/build/assets/vue.esm-bundler-0d28306f.js53.8 kB
https://appsite.online/build/assets/Toggle-866e4600.js0.8 kB
https://appsite.online/build/assets/posts-bcec4d19.js0.9 kB
https://appsite.online/build/assets/vue.esm-bundler-0d28306f.js53.8 kB
https://appsite.online/build/assets/carousel.es-f7b4fc6e.js4.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://appsite.online/build/assets/app-797df4e9.js20.8 kB
https://appsite.online/build/assets/posts-bcec4d19.js0.9 kB
Linkované súbory obrázkov
https://appsite.online/build/assets/header-9f100172.webp110.4 kB
https://appsite.online/build/assets/header-mobile-b2da4544.webp42.2 kB
https://appsite.online/build/assets/microsoft-1710fa18.png6.3 kB
https://appsite.online/build/assets/google-b407c83f.png4.6 kB
https://appsite.online/build/assets/pci-6ce02868.png5.5 kB
https://appsite.online/build/assets/martin-b1fb65f1.webp82.7 kB
https://appsite.online/storage/Jn9zMMd92kV3xWdfc8iBfQD2Z64GkQasTgpA4lrM.jpg76.8 kB
https://appsite.online/storage/cYfSUJ35GdGBJsS1WdDBAgPO6RpYYQyX3rBFPil7.png272.3 kB
https://appsite.online/storage/oEzckvOZxORXWcTGCAJ8PwVdDyC9I2PycdyPoyBG.jpg92.0 kB
CELKOM931.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 953.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 27

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 35 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://appsite.online/

Načítané:
14. 7. 2023 00:58

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://appsite.online/' a 'https://www.appsite.online/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://appsite.online/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://appsite.online/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Fintech - App Development Solutions | APPsite

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Leverage our Fintech App development solutions for innovation. Partner with us for cutting-edge technology and user-friendly apps.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Fintech App development solutions</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Fintech App development solutions
          <h2>Our company develops Fintech App solutions across …
               <h3>Brokerage Solutions
               <h3>Cryptocurrency Exchange Solutions
               <h3>Payment Solutions
               <h3>Customized App Solutions
          <h2>Key advantages for Appsite customers
               <h3>With over 10 years of experience
               <h3>Cutting-edge cybersecurity
               <h3>24/7 customer support
               <h3>Assured availability
               <h3>Time to market in 1 month
               <h3>Non-competition assurance
          <h2>We have some certificates from partners
          <h2>Recent articles from our Fintech and App developme…
               <h3>Financial Process Automation: Driving Cost Reducti…
               <h3>Ensuring Data Security: Protecting Financial Softw…
               <h3>Artificial Intelligence Trends in Finance

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 32
  • Počet interných nofollow odkazov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1731 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3044 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 423

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '423' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
solutions | fintech | development | your | services | with | company | trading | from | mobile

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
solutions14x1x1x7x
fintech10x1x1x3x
development9x1x1x2x
your9x0x0x0x
services8x0x0x0x
with7x0x1x1x
company7x0x0x1x
trading6x0x0x0x
from5x0x0x2x
mobile4x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://appsite.online/build/assets/apple-touch-icon-11e572b0.png2.3 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-32x32-db2c41f3.png1.1 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-16x16-580e98db.png0.7 kB
https://appsite.online/build/assets/favicon-0b223833.ico15.1 kB
https://appsite.online/build/assets/site-4c996c58.webmanifest0.4 kB
https://appsite.online/build/assets/safari-pinned-tab-49f7888c.svg2.8 kB
https://appsite.online/build/assets/app-163aab12.css8.5 kB
https://appsite.online/build/assets/app-163aab12.css8.5 kB
https://appsite.online21.5 kB
https://appsite.online21.5 kB
https://appsite.online/build/assets/app-797df4e9.js20.8 kB
https://appsite.online/build/assets/vue.esm-bundler-0d28306f.js53.8 kB
https://appsite.online/build/assets/Toggle-866e4600.js0.8 kB
https://appsite.online/build/assets/posts-bcec4d19.js0.9 kB
https://appsite.online/build/assets/vue.esm-bundler-0d28306f.js53.8 kB
https://appsite.online/build/assets/carousel.es-f7b4fc6e.js4.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://appsite.online/build/assets/app-797df4e9.js20.8 kB
https://appsite.online/build/assets/posts-bcec4d19.js0.9 kB
Linkované súbory obrázkov
https://appsite.online/build/assets/header-9f100172.webp110.4 kB
https://appsite.online/build/assets/header-mobile-b2da4544.webp42.2 kB
https://appsite.online/build/assets/microsoft-1710fa18.png6.3 kB
https://appsite.online/build/assets/google-b407c83f.png4.6 kB
https://appsite.online/build/assets/pci-6ce02868.png5.5 kB
https://appsite.online/build/assets/martin-b1fb65f1.webp82.7 kB
https://appsite.online/storage/Jn9zMMd92kV3xWdfc8iBfQD2Z64GkQasTgpA4lrM.jpg76.8 kB
https://appsite.online/storage/cYfSUJ35GdGBJsS1WdDBAgPO6RpYYQyX3rBFPil7.png272.3 kB
https://appsite.online/storage/oEzckvOZxORXWcTGCAJ8PwVdDyC9I2PycdyPoyBG.jpg92.0 kB
CELKOM931.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 953.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 27

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 35 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %