Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény agrotechnika-kucak.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://agrotechnika-kucak.sk/

Načítané:
13. 5. 2023 11:24

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://agrotechnika-kucak.sk/' a 'https://www.agrotechnika-kucak.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Agrotechnika Kučák

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Dovoz, predaj, profesionálny servis a príprava na sezónu poľnohospodárskych strojov

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Predaj poľnohospodárskej techniky</h1>
<h1>Najnovšie Stroje</h1>
<h1>10 rokov skúseností v agrotechnike, službách a servise</h1>
<h1>Naša ponuka služieb</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Predaj poľnohospodárskej techniky
     <h1>Najnovšie Stroje
               <h3>Claas Lexion 770TT
               <h3>551HP 2013 2218 mth
                    <h4>203000€
               <h3>VÄDERSTAD RAPID A 600S
               <h3>2018
                    <h4>66000€
               <h3>Claas Lexion 770TT
               <h3>551HP 2014 1829 mth
                    <h4>220000€
     <h1>10 rokov skúseností v agrotechnike, službách a ser…
               <h3>cez 300
               <h3>15 000 ha
     <h1>Naša ponuka služieb
               <h3>Predaj Agrotechniky
               <h3>Servis
               <h3>Služby
               <h3>Premýšľate nad kúpou alebo predajom agrotechniky? …

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov:
384 znakov - <h3>551HP 2013 2218 mth
384 znakov - <h3>551HP 2014 1829 mth

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 22
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 654 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1457 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'ALl JS Plugins =================================== ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://agrotechnika-kucak.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Predaj poľnohospodárskej techniky

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Dovoz, predaj, profesionálny servis a príprava na sezónu poľnohospodárskych strojov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/hero/hero1.JPG

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 208

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '208' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stroje | tupá | kontakt | agrotechniky | predaj | servis | slovakia | infoagrotechnikakucaksk | domov | služby

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stroje6x0x0x1x
tupá6x0x0x0x
kontakt5x0x0x0x
agrotechniky4x0x0x2x
predaj3x0x1x2x
servis3x0x1x1x
slovakia3x0x0x0x
infoagrotechnikakucaksk3x0x0x0x
domov3x0x0x0x
služby2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 9.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/favicon.png1.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/icons.css20.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/animate.css7.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/magnific-popup.css2.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/owl.carousel.min.css1.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/metismenu.css1.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/owl.theme.css0.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/bootstrap.min.css31.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/aos.min.css3.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/style.css49.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/apple-touch-icon.png5.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/favicon-32x32.png1.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/favicon-16x16.png1.0 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/site.webmanifest0.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/safari-pinned-tab.svg3.7 kB
Linkované súbory skriptov
/livewire/livewire.js?id=90730a3b0e714448017554.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/jquery.min.js36.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/modernizr.min.js4.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/jquery.easing.js2.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/popper.min.js8.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/bootstrap.min.js19.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/isotope.pkgd.min.js12.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/imageload.min.js2.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/scrollUp.min.js1.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/owl.carousel.min.js13.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/magnific-popup.min.js8.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/easypiechart.min.js2.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/counterup.min.js1.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/wow.min.js3.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/metismenu.js3.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/timeline.min.js3.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/ajax-mail.js1.0 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/aos.min.js5.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/active.js3.7 kB
Linkované súbory obrázkov
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/logo/logo_small_2.png3.0 kB
assets/img/our/1.jpeg2 452.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/claas.png3.1 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/fendt.png5.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/fiegl.png2.1 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/john_deere.png6.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/vaderstad.png5.0 kB
assets/img/logo/logo_small_2.png3.0 kB
CELKOM2 804.7 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 814.0 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 42

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://agrotechnika-kucak.sk/index.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(47 / 64)

73.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://agrotechnika-kucak.sk/

Načítané:
13. 5. 2023 11:24

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://agrotechnika-kucak.sk/' a 'https://www.agrotechnika-kucak.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Agrotechnika Kučák

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Dovoz, predaj, profesionálny servis a príprava na sezónu poľnohospodárskych strojov

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Predaj poľnohospodárskej techniky</h1>
<h1>Najnovšie Stroje</h1>
<h1>10 rokov skúseností v agrotechnike, službách a servise</h1>
<h1>Naša ponuka služieb</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Predaj poľnohospodárskej techniky
     <h1>Najnovšie Stroje
               <h3>Claas Lexion 770TT
               <h3>551HP 2013 2218 mth
                    <h4>203000€
               <h3>VÄDERSTAD RAPID A 600S
               <h3>2018
                    <h4>66000€
               <h3>Claas Lexion 770TT
               <h3>551HP 2014 1829 mth
                    <h4>220000€
     <h1>10 rokov skúseností v agrotechnike, službách a ser…
               <h3>cez 300
               <h3>15 000 ha
     <h1>Naša ponuka služieb
               <h3>Predaj Agrotechniky
               <h3>Servis
               <h3>Služby
               <h3>Premýšľate nad kúpou alebo predajom agrotechniky? …

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov:
384 znakov - <h3>551HP 2013 2218 mth
384 znakov - <h3>551HP 2014 1829 mth

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 22
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 654 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1457 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'ALl JS Plugins =================================== ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://agrotechnika-kucak.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Predaj poľnohospodárskej techniky

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Dovoz, predaj, profesionálny servis a príprava na sezónu poľnohospodárskych strojov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/hero/hero1.JPG

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 208

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '208' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stroje | tupá | kontakt | agrotechniky | predaj | servis | slovakia | infoagrotechnikakucaksk | domov | služby

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stroje6x0x0x1x
tupá6x0x0x0x
kontakt5x0x0x0x
agrotechniky4x0x0x2x
predaj3x0x1x2x
servis3x0x1x1x
slovakia3x0x0x0x
infoagrotechnikakucaksk3x0x0x0x
domov3x0x0x0x
služby2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 9.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/favicon.png1.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/icons.css20.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/animate.css7.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/magnific-popup.css2.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/owl.carousel.min.css1.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/metismenu.css1.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/owl.theme.css0.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/bootstrap.min.css31.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/aos.min.css3.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/css/style.css49.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/apple-touch-icon.png5.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/favicon-32x32.png1.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/favicon-16x16.png1.0 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/site.webmanifest0.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/fa/safari-pinned-tab.svg3.7 kB
Linkované súbory skriptov
/livewire/livewire.js?id=90730a3b0e714448017554.9 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/jquery.min.js36.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/modernizr.min.js4.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/jquery.easing.js2.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/popper.min.js8.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/bootstrap.min.js19.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/isotope.pkgd.min.js12.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/imageload.min.js2.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/scrollUp.min.js1.5 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/owl.carousel.min.js13.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/magnific-popup.min.js8.8 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/easypiechart.min.js2.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/counterup.min.js1.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/wow.min.js3.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/metismenu.js3.4 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/timeline.min.js3.6 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/ajax-mail.js1.0 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/aos.min.js5.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/js/active.js3.7 kB
Linkované súbory obrázkov
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/logo/logo_small_2.png3.0 kB
assets/img/our/1.jpeg2 452.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/claas.png3.1 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/fendt.png5.7 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/fiegl.png2.1 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/john_deere.png6.3 kB
https://agrotechnika-kucak.sk/assets/img/brand/vaderstad.png5.0 kB
assets/img/logo/logo_small_2.png3.0 kB
CELKOM2 804.7 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 814.0 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 42

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://agrotechnika-kucak.sk/index.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(47 / 64)

73.4 %