Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény adactap.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://adactap.sk/

Načítané:
3. 7. 2023 15:06

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://adactap.sk/' a 'https://www.adactap.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://adactap.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://adactap.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: AD ACTA PROMOTION | reklamná agentúra | promotion

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Grafické spracovanie, návrh loga, letáky, vizitky, propagaÄ né materiály, tvorba web stránok, portál Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>AD ACTA PROMOTION</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>AD ACTA PROMOTION
          <h2>Reklamná agentúra
          <h2>Služby
          <h2>TlaÄ letákov, grafické spracovanie
          <h2>Tvorba web stránok
          <h2>Objednávkové kartiÄ ky
          <h2>Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba
               <h3>Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba â ¡ najvÃ¤Ä Å¡…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 19
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 966 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6551 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'this is used by many Wordpress features and for pl ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://adactap.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: AD ACTA PROMOTION s.r.o. | komplexná reklamná agentúra

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Grafické spracovanie, návrh loga, letáky, vizitky, propagaÄ né materiály, tvorba web stránok, portál Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/aap_home.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 590

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '590' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
alebo | tlaä | prã­stup | svadobnã½ | viac | predvoä¾by | technickã© | vyhä¾adã¡vaä | svadba | info

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
alebo18x0x0x0x
tlaä7x0x0x1x
prã­stup6x0x0x0x
svadobnã½6x0x1x2x
viac5x0x0x0x
predvoä¾by5x0x0x0x
technickã©5x0x0x0x
vyhä¾adã¡vaä5x0x1x3x
svadba4x0x1x2x
info4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 17.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://adactap.sk/xmlrpc.php0.0 kB
https://adactap.sk/feed/0.9 kB
https://adactap.sk/feed/atom/0.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/bootstrap/css/bootstrap.css16.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/bootstrap/css/responsive.css4.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/css/camera.css3.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/style.css0.5 kB
https://adactap.sk/17.8 kB
https://adactap.sk/feed/0.9 kB
https://adactap.sk/comments/feed/0.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/FlexSlider/flexslider.css?ver=2.2.02.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/owl-carousel/owl.carousel.css?ver=1.241.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/owl-carousel/owl.theme.css?ver=1.240.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/includes/css/cherry-plugin.css?ver=1.2.66.0 kB
https://adactap.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=3ef73d850d4ad0905c3128d6a55c1dbb13.0 kB
https://adactap.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=3ef73d850d4ad0905c3128d6a55c1dbb0.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.5.61.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css?ver=6.1.20.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/main-style.css7.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/css/magnific-popup.css?ver=0.9.32.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.16.04.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.7.714.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-3798.css?ver=16826809940.7 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=16826809941.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-203.css?ver=16883894091.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/motopress-content-editor/includes/css/theme.css?ver=1.5.723.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/motopress-content-editor/bootstrap/bootstrap-grid.min.css?ver=1.5.73.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.312.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css?ver=5.15.30.6 kB
https://adactap.sk/wp-json/15.3 kB
https://adactap.sk/wp-json/wp/v2/pages/2035.3 kB
https://adactap.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://adactap.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://adactap.sk/17.8 kB
https://adactap.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fadactap.sk%2F1.8 kB
https://adactap.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fadactap.sk%2F&format=xml1.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-32x32.png0.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-192x192.png5.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-180x180.png13.8 kB
Linkované súbory skriptov
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery-1.7.2.min.js?ver=1.7.234.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js?ver=1.2.13.4 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/swfobject.js?ver=2.2-201204174.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/modernizr.js?ver=2.0.65.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jflickrfeed.js?ver=1.00.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/jquery.easing.1.3.js?ver=1.31.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/custom.js?ver=1.02.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=2.3.08.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/elasti-carousel/jquery.elastislide.js?ver=1.2.62.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.mobile.customized.min.js6.7 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.22.8 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.112.8 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.06.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.63.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/jquery.mousewheel.min.js?ver=3.1.121.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/cv_script.js?ver=1.01.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/theme_script.js?ver=1.01.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/superfish.js?ver=1.5.31.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.mobilemenu.js?ver=1.01.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=0.9.37.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/FlexSlider/jquery.flexslider-min.js?ver=2.2.26.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jplayer.playlist.min.js?ver=2.3.02.7 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.jplayer.min.js?ver=2.6.013.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/tmstickup.js?ver=1.0.01.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/device.min.js?ver=1.0.01.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.zaccordion.min.js?ver=2.1.02.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/camera.min.js?ver=1.3.48.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.debouncedresize.js?ver=1.00.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.ba-resize.min.js?ver=1.10.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.isotope.js?ver=1.5.255.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/includes/js/cherry-plugin.js?ver=1.2.60.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js?ver=6.1.210.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.7.72.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.7.711.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.23.3 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.27.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.712.3 kB
Linkované súbory obrázkov
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/images/placeholders/default-minimal.jpg5.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/09/kontakt_svadba-1024x683.jpg92.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/10/reklama_ad_acta-1024x683.jpg132.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2017/03/printstar-1024x683.jpg130.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2018/01/weraclea-1024x683.jpg138.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/06/karta-1024x780.jpg82.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/10/vyhladavac-new-1024x814.jpg155.9 kB
CELKOM1 143.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 160.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 84

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(58 / 64)

90.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://adactap.sk/

Načítané:
3. 7. 2023 15:06

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://adactap.sk/' a 'https://www.adactap.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://adactap.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://adactap.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: AD ACTA PROMOTION | reklamná agentúra | promotion

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Grafické spracovanie, návrh loga, letáky, vizitky, propagaÄ né materiály, tvorba web stránok, portál Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>AD ACTA PROMOTION</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>AD ACTA PROMOTION
          <h2>Reklamná agentúra
          <h2>Služby
          <h2>TlaÄ letákov, grafické spracovanie
          <h2>Tvorba web stránok
          <h2>Objednávkové kartiÄ ky
          <h2>Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba
               <h3>Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba â ¡ najvÃ¤Ä Å¡…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 19
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 966 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6551 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'this is used by many Wordpress features and for pl ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://adactap.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: AD ACTA PROMOTION s.r.o. | komplexná reklamná agentúra

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Grafické spracovanie, návrh loga, letáky, vizitky, propagaÄ né materiály, tvorba web stránok, portál Svadobný vyhľadávaÄ NaÅ¡a svadba.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/aap_home.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 590

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '590' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
alebo | tlaä | prã­stup | svadobnã½ | viac | predvoä¾by | technickã© | vyhä¾adã¡vaä | svadba | info

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
alebo18x0x0x0x
tlaä7x0x0x1x
prã­stup6x0x0x0x
svadobnã½6x0x1x2x
viac5x0x0x0x
predvoä¾by5x0x0x0x
technickã©5x0x0x0x
vyhä¾adã¡vaä5x0x1x3x
svadba4x0x1x2x
info4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 17.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://adactap.sk/xmlrpc.php0.0 kB
https://adactap.sk/feed/0.9 kB
https://adactap.sk/feed/atom/0.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/bootstrap/css/bootstrap.css16.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/bootstrap/css/responsive.css4.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/css/camera.css3.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/style.css0.5 kB
https://adactap.sk/17.8 kB
https://adactap.sk/feed/0.9 kB
https://adactap.sk/comments/feed/0.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/FlexSlider/flexslider.css?ver=2.2.02.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/owl-carousel/owl.carousel.css?ver=1.241.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/owl-carousel/owl.theme.css?ver=1.240.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/includes/css/cherry-plugin.css?ver=1.2.66.0 kB
https://adactap.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=3ef73d850d4ad0905c3128d6a55c1dbb13.0 kB
https://adactap.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=3ef73d850d4ad0905c3128d6a55c1dbb0.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.5.61.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css?ver=6.1.20.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/main-style.css7.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/css/magnific-popup.css?ver=0.9.32.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.16.04.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.7.714.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-3798.css?ver=16826809940.7 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=16826809941.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-203.css?ver=16883894091.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/motopress-content-editor/includes/css/theme.css?ver=1.5.723.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/motopress-content-editor/bootstrap/bootstrap-grid.min.css?ver=1.5.73.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.312.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css?ver=5.15.30.6 kB
https://adactap.sk/wp-json/15.3 kB
https://adactap.sk/wp-json/wp/v2/pages/2035.3 kB
https://adactap.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://adactap.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://adactap.sk/17.8 kB
https://adactap.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fadactap.sk%2F1.8 kB
https://adactap.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fadactap.sk%2F&format=xml1.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-32x32.png0.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-192x192.png5.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/03/cropped-favicon_aap-2-180x180.png13.8 kB
Linkované súbory skriptov
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery-1.7.2.min.js?ver=1.7.234.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js?ver=1.2.13.4 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/swfobject.js?ver=2.2-201204174.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/modernizr.js?ver=2.0.65.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jflickrfeed.js?ver=1.00.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/jquery.easing.1.3.js?ver=1.31.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/custom.js?ver=1.02.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=2.3.08.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/elasti-carousel/jquery.elastislide.js?ver=1.2.62.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.mobile.customized.min.js6.7 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.22.8 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.112.8 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.06.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.63.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/jquery.mousewheel.min.js?ver=3.1.121.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/cv_script.js?ver=1.01.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/theme53095/js/theme_script.js?ver=1.01.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/superfish.js?ver=1.5.31.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.mobilemenu.js?ver=1.01.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=0.9.37.8 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/lib/js/FlexSlider/jquery.flexslider-min.js?ver=2.2.26.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jplayer.playlist.min.js?ver=2.3.02.7 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.jplayer.min.js?ver=2.6.013.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/tmstickup.js?ver=1.0.01.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/device.min.js?ver=1.0.01.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.zaccordion.min.js?ver=2.1.02.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/camera.min.js?ver=1.3.48.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.debouncedresize.js?ver=1.00.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.ba-resize.min.js?ver=1.10.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/themes/CherryFramework/js/jquery.isotope.js?ver=1.5.255.1 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/cherry-plugin/includes/js/cherry-plugin.js?ver=1.2.60.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js?ver=6.1.210.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.7.72.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.7.711.0 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.23.3 kB
https://adactap.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.27.4 kB
https://adactap.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.712.3 kB
Linkované súbory obrázkov
https://adactap.sk/wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/images/placeholders/default-minimal.jpg5.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/09/kontakt_svadba-1024x683.jpg92.6 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/10/reklama_ad_acta-1024x683.jpg132.9 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2017/03/printstar-1024x683.jpg130.3 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2018/01/weraclea-1024x683.jpg138.5 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2020/06/karta-1024x780.jpg82.2 kB
https://adactap.sk/wp-content/uploads/2022/10/vyhladavac-new-1024x814.jpg155.9 kB
CELKOM1 143.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 160.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 84

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(58 / 64)

90.6 %