Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény active24.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.active24.sk/

Načítané:
31. 1. 2023 18:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://active24.sk' a 'https://www.active24.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.active24.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.active24.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Domény a profesionálny webhosting | Active24

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Komplexné služby pre váš web. Spoľahlivý a bezpečný hosting, domény, správa serverov, e-maily, redakčné systémy. Nonstop zákaznícka podpora.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>MOJE stránky</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>MOJE stránky
          <h2>si zamilujete
          <h2>Registrácia domény
          <h2>Webhosting
          <h2>Rozšírenie webhostingu
               <h3>Hosting pre WordPress
               <h3>Turbo hosting
               <h3>Web Security
          <h2>Ako na WordPress
          <h2>E-maily
               <h3>Potrebujete viac?
          <h2>Servery
               <h3>Máme pre vaše aplikácie všetko čo potrebujete
          <h2>Webové stránky bez programovania
          <h2>E-shopy
          <h2>Prečo ACTIVE 24
               <h3>Web na rok zadarmo
               <h3>Neobmedzený hosting
               <h3>Akcia na domény
          <h2>Povedali o nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 50
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 24
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1659 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4882 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '__ETN_.O.K.__ ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: https://www.active24.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Domény a profesionálny webhosting

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Komplexné služby pre váš web. Spoľahlivý a bezpečný hosting, domény, správa serverov, e-maily, redakčné systémy. Nonstop zákaznícka podpora.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.active24.sk/-a613---ulAbDIG8/logo-active24-og.png?_linka=a1695

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 691

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '691' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | active | hosting | servery | stránky | webstránky | domény | zadarmo | informácií | wordpress

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac12x0x0x1x
active9x0x0x1x
hosting8x0x1x3x
servery7x0x0x1x
stránky6x0x0x2x
webstránky6x0x0x0x
domény6x1x1x2x
zadarmo5x0x0x1x
informácií5x0x0x0x
wordpress4x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.active24.sk/en15.7 kB
https://www.active24.sk/16.1 kB
/cssc/a21/main.less?v=eafd8b75a184b59c411ad33c428f007137.0 kB
/-a614---7b58nBW6/favicon.ico?_linka=a16941.2 kB
Linkované súbory skriptov
/-a553---YSmY_wBw/slick-js?_linka=a97120.2 kB
/-a621---wS0p5VoH/remodal-min-js?_linka=a17993.3 kB
/-a549---TkCIXd1r/mainold.js?_linka=a238601.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/-a24271--titleIcon-qv5nYKgF/file?_linka=a880724.8 kB
/-a12165--titleIcon-ZNLFUvig/jak-na-wordpress-2?_linka=a900434.9 kB
/-a12149---PBuav7-4/potrebujete-vic-6?_linka=a531942.8 kB
/-a12144---uJ30qHIM/managed-servery?_linka=a412943.6 kB
/-a12147---VO1YyMwp/aplikacni-servery-2?_linka=a450983.7 kB
/-a12145---Bef_-iOk/aplikacni-servery?_linka=a451013.5 kB
/-a12148---tao_s2WG/hosting-expert?_linka=a451023.9 kB
/-a12141---ZpVhKbxS/web-na-rok-zdarma?_linka=a531982.3 kB
/-a12139---8G9miQVN/neomezeny-hosting-ftp-i-databaze?_linka=a532002.9 kB
/-a12138---UevNlkVM/akce-na-domeny?_linka=a532013.2 kB
/-a12340---BA5qcwiw/radim-hladis-kratka?_linka=a5177919.6 kB
/-a12341---cgq2ze4L/marek-brabec-kratky?_linka=a5177618.3 kB
/-a12342---4u1Df9uN/petr-silon-kratky?_linka=a5177717.2 kB
/-a12343---ZfDk8cN_/josef-pomikalek-kratky?_linka=a5177518.6 kB
CELKOM204.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 220.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 21

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 50 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.active24.sk/

Načítané:
31. 1. 2023 18:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://active24.sk' a 'https://www.active24.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.active24.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.active24.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Domény a profesionálny webhosting | Active24

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Komplexné služby pre váš web. Spoľahlivý a bezpečný hosting, domény, správa serverov, e-maily, redakčné systémy. Nonstop zákaznícka podpora.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>MOJE stránky</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>MOJE stránky
          <h2>si zamilujete
          <h2>Registrácia domény
          <h2>Webhosting
          <h2>Rozšírenie webhostingu
               <h3>Hosting pre WordPress
               <h3>Turbo hosting
               <h3>Web Security
          <h2>Ako na WordPress
          <h2>E-maily
               <h3>Potrebujete viac?
          <h2>Servery
               <h3>Máme pre vaše aplikácie všetko čo potrebujete
          <h2>Webové stránky bez programovania
          <h2>E-shopy
          <h2>Prečo ACTIVE 24
               <h3>Web na rok zadarmo
               <h3>Neobmedzený hosting
               <h3>Akcia na domény
          <h2>Povedali o nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 50
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 24
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1659 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4882 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '__ETN_.O.K.__ ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: https://www.active24.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Domény a profesionálny webhosting

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Komplexné služby pre váš web. Spoľahlivý a bezpečný hosting, domény, správa serverov, e-maily, redakčné systémy. Nonstop zákaznícka podpora.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.active24.sk/-a613---ulAbDIG8/logo-active24-og.png?_linka=a1695

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 691

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '691' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | active | hosting | servery | stránky | webstránky | domény | zadarmo | informácií | wordpress

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac12x0x0x1x
active9x0x0x1x
hosting8x0x1x3x
servery7x0x0x1x
stránky6x0x0x2x
webstránky6x0x0x0x
domény6x1x1x2x
zadarmo5x0x0x1x
informácií5x0x0x0x
wordpress4x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.active24.sk/en15.7 kB
https://www.active24.sk/16.1 kB
/cssc/a21/main.less?v=eafd8b75a184b59c411ad33c428f007137.0 kB
/-a614---7b58nBW6/favicon.ico?_linka=a16941.2 kB
Linkované súbory skriptov
/-a553---YSmY_wBw/slick-js?_linka=a97120.2 kB
/-a621---wS0p5VoH/remodal-min-js?_linka=a17993.3 kB
/-a549---TkCIXd1r/mainold.js?_linka=a238601.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/-a24271--titleIcon-qv5nYKgF/file?_linka=a880724.8 kB
/-a12165--titleIcon-ZNLFUvig/jak-na-wordpress-2?_linka=a900434.9 kB
/-a12149---PBuav7-4/potrebujete-vic-6?_linka=a531942.8 kB
/-a12144---uJ30qHIM/managed-servery?_linka=a412943.6 kB
/-a12147---VO1YyMwp/aplikacni-servery-2?_linka=a450983.7 kB
/-a12145---Bef_-iOk/aplikacni-servery?_linka=a451013.5 kB
/-a12148---tao_s2WG/hosting-expert?_linka=a451023.9 kB
/-a12141---ZpVhKbxS/web-na-rok-zdarma?_linka=a531982.3 kB
/-a12139---8G9miQVN/neomezeny-hosting-ftp-i-databaze?_linka=a532002.9 kB
/-a12138---UevNlkVM/akce-na-domeny?_linka=a532013.2 kB
/-a12340---BA5qcwiw/radim-hladis-kratka?_linka=a5177919.6 kB
/-a12341---cgq2ze4L/marek-brabec-kratky?_linka=a5177618.3 kB
/-a12342---4u1Df9uN/petr-silon-kratky?_linka=a5177717.2 kB
/-a12343---ZfDk8cN_/josef-pomikalek-kratky?_linka=a5177518.6 kB
CELKOM204.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 220.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 21

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 50 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %