Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény vetech.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.vetech.sk/

Načítané:
16. 6. 2022 13:26

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie na www: Adresa 'http://vetech.sk/' bola presmerovaná na 'http://vetech.sk/'

Verzia URL adresy bez www sa nepresmerováva na URL adresu s www.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: VETECH-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>NÁVRH A VÝVOJ</h1>
<h1>VÝROBA</h1>
<h1>MONTÁŽ</h1>
<h1>UVEDENIE DO PREVÁDZKY</h1>
<h1>Jednoúčelové stroje a zariadenia</h1>
<h1>Automatizovaná linka</h1>
<h1>Montážne stoly</h1>
<h1>CAD Návrh a konštrukcia - 3D model,2D výkresy</h1>
<h1>Dopravníkové systémy</h1>
<h1>Kontrolné a testovacie zariadenia</h1>
<h1>Manipulátory</h1>
<h1>Výroba dielov</h1>
<h1>Výroba elektrických rozvádzačov</h1>
<h1>Zvárané konštrukcie</h1>
<h1>Certifikáty</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NÁVRH A VÝVOJ
               <h3>Vyvíjame individuálne riešenie podľa špeciálnych p…
     <h1>VÝROBA
               <h3>Na základe podkladov a technickej dokumentácie vyr…
     <h1>MONTÁŽ
               <h3>Montáž zariadení zabezpečujeme v plnom rozsahu. Sp…
     <h1>UVEDENIE DO PREVÁDZKY
               <h3>Zabezpečíme kompletné oživenie zariadenia.
               <h3>test
               <h3>test
          <h2>O nás
               <h3>Hlavné zameranie
          <h2>Realizované Projekty
     <h1>Jednoúčelové stroje a zariadenia
     <h1>Automatizovaná linka
     <h1>Montážne stoly
     <h1>CAD Návrh a konštrukcia - 3D model,2D výkresy
     <h1>Dopravníkové systémy
     <h1>Kontrolné a testovacie zariadenia
     <h1>Manipulátory
     <h1>Výroba dielov
     <h1>Výroba elektrických rozvádzačov
     <h1>Zvárané konštrukcie
     <h1>Certifikáty
          <h2>Prečo si vybrať práve nás ?
               <h3>Flexibilita
               <h3>Rýchlosť
               <h3>Servis
               <h3>Cena
          <h2>Vyrobené zariadenia spĺňajú požiadavky legislatívy…
          <h2>Kariéra
               <h3>Pracovná pozícia:
                    <h4>Momentálne nemáme žiadne pracovné ponuky
          <h2>Kde nás nájdete ?
                    <h4>Prevádzka
                    <h4>Sídlo
          <h2>Kontaktujte nás

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 37

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
303 znakov - <h3>Vyvíjame individuálne riešenie podľa špeciálnych požiadaviek pre výrobné a montážne procesy. Našou snahou je poskytnúť vám komplexné riešenia a služby. Projektová dokumentácia je spracovaná v systéme CREO 3.0™ s ohľadom na dodržanie noriem a predpisov.

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 63

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 5

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 78
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 535 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2993 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/#footer ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
11 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 365

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '365' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zariadenia | výroba | montáž | návrh | montážne | elektrických | zariadení | stoly | dopravníkové | konštrukcie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zariadenia10x0x0x6x
výroba7x0x0x3x
montáž6x0x0x2x
návrh6x0x0x2x
montážne6x0x0x3x
elektrických5x0x0x1x
zariadení4x0x0x1x
stoly4x0x0x2x
dopravníkové3x0x0x1x
konštrukcie3x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
css/bootstrap.min.css16.7 kB
css/font-awesome.min.css4.0 kB
css/animate.min.css4.7 kB
css/prettyPhoto.css2.8 kB
css/main.css2.8 kB
css/responsive.css1.1 kB
css/override.css9.4 kB
stylesheets/screen.css2.0 kB
images/ico/favicon.ico1.2 kB
images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png16.8 kB
images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png11.4 kB
images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png5.7 kB
images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png4.0 kB
css/ekko-lightbox.min.css0.5 kB
css/media.css1.0 kB
assets/css/bootstrap.css0.5 kB
assets/css/main.css0.5 kB
assets/css/icomoon.css0.5 kB
assets/css/animate-custom.css0.5 kB
assets/css/style.css0.5 kB
assets/css/overrides.css0.5 kB
Linkované súbory skriptov
assets/js/jquery.min.js0.5 kB
assets/js/modernizr.custom.js0.5 kB
js/jquery.js93.1 kB
js/bootstrap.min.js27.8 kB
js/jquery.prettyPhoto.js22.1 kB
js/jquery.isotope.min.js16.0 kB
js/main.js1.7 kB
js/wow.min.js4.8 kB
js/ekko-lightbox.min.js0.5 kB
javascripts/sleekslider.min.js2.9 kB
javascripts/app.js0.2 kB
Linkované súbory obrázkov
images/logo.png35.0 kB
images/PTC-CREO.png15.9 kB
images/portfolio/full/js/1.jpg80.3 kB
images/portfolio/full/js/2.jpg141.9 kB
images/portfolio/full/js/3.jpg127.2 kB
images/portfolio/full/js/4.jpg153.9 kB
images/portfolio/full/js/5.jpg188.0 kB
images/portfolio/full/js/6.jpg51.0 kB
images/portfolio/full/js/7.jpg174.0 kB
images/portfolio/full/js/8.jpg210.6 kB
images/portfolio/full/js/9.jpg165.5 kB
images/portfolio/full/js/10.jpg191.3 kB
images/portfolio/full/al/1.jpg144.0 kB
images/portfolio/full/al/2.jpg175.3 kB
images/portfolio/full/al/3.jpg156.3 kB
images/portfolio/full/al/4.jpg156.0 kB
images/portfolio/full/al/5.jpg146.8 kB
images/portfolio/full/ms/1.jpg67.2 kB
images/portfolio/full/ms/2.jpg126.4 kB
images/portfolio/full/ms/3.jpg139.7 kB
images/portfolio/full/ms/4.jpg131.3 kB
images/portfolio/full/cn/1.jpg42.9 kB
images/portfolio/full/cn/2.jpg84.0 kB
images/portfolio/full/cn/3.jpg94.7 kB
images/portfolio/full/ds/1.jpg88.9 kB
images/portfolio/full/ds/2.jpg148.1 kB
images/portfolio/full/ds/3.jpg249.6 kB
images/portfolio/full/kt/1.jpg83.8 kB
images/portfolio/full/kt/2.jpg181.0 kB
images/portfolio/full/ma/1.jpg93.4 kB
images/portfolio/full/ma/2.jpg87.5 kB
images/portfolio/full/ma/3.jpg179.9 kB
images/portfolio/full/ma/4.jpg181.4 kB
images/portfolio/full/vd/1.jpg101.6 kB
images/portfolio/full/vd/2.jpg102.3 kB
images/portfolio/full/vd/3.jpg98.5 kB
images/portfolio/full/vd/4.jpg100.3 kB
images/portfolio/full/vd/5.jpg109.7 kB
images/portfolio/full/vd/6.jpg94.1 kB
images/portfolio/full/vd/7.jpg94.1 kB
images/portfolio/full/vd/8.jpg87.5 kB
images/portfolio/full/vd/9.jpg101.3 kB
images/portfolio/full/vd/10.jpg93.1 kB
images/portfolio/full/vd/11.jpg94.6 kB
images/portfolio/full/vd/12.jpg97.4 kB
images/portfolio/full/vd/13.jpg80.7 kB
images/portfolio/full/vd/14.jpg85.5 kB
images/portfolio/full/vd/15.jpg87.3 kB
images/portfolio/full/vd/16.jpg86.7 kB
images/portfolio/full/vd/17.jpg103.4 kB
images/portfolio/full/er/1.jpg100.5 kB
images/portfolio/full/er/2.jpg156.4 kB
images/portfolio/full/zk/1.jpg106.9 kB
images/portfolio/full/zk/2.jpg120.3 kB
images/portfolio/full/zk/3.jpg138.3 kB
images/services/Certificate1.jpg641.8 kB
images/services/Certificate2.jpg494.4 kB
images/services/services1.png16.8 kB
images/services/services2.png16.0 kB
images/services/services3.png16.1 kB
images/services/services4.png17.0 kB
CELKOM7 992.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 8 005.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 93

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 78 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(27 / 64)

42.2 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.vetech.sk/

Načítané:
16. 6. 2022 13:26

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie na www: Adresa 'http://vetech.sk/' bola presmerovaná na 'http://vetech.sk/'

Verzia URL adresy bez www sa nepresmerováva na URL adresu s www.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: VETECH-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>NÁVRH A VÝVOJ</h1>
<h1>VÝROBA</h1>
<h1>MONTÁŽ</h1>
<h1>UVEDENIE DO PREVÁDZKY</h1>
<h1>Jednoúčelové stroje a zariadenia</h1>
<h1>Automatizovaná linka</h1>
<h1>Montážne stoly</h1>
<h1>CAD Návrh a konštrukcia - 3D model,2D výkresy</h1>
<h1>Dopravníkové systémy</h1>
<h1>Kontrolné a testovacie zariadenia</h1>
<h1>Manipulátory</h1>
<h1>Výroba dielov</h1>
<h1>Výroba elektrických rozvádzačov</h1>
<h1>Zvárané konštrukcie</h1>
<h1>Certifikáty</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NÁVRH A VÝVOJ
               <h3>Vyvíjame individuálne riešenie podľa špeciálnych p…
     <h1>VÝROBA
               <h3>Na základe podkladov a technickej dokumentácie vyr…
     <h1>MONTÁŽ
               <h3>Montáž zariadení zabezpečujeme v plnom rozsahu. Sp…
     <h1>UVEDENIE DO PREVÁDZKY
               <h3>Zabezpečíme kompletné oživenie zariadenia.
               <h3>test
               <h3>test
          <h2>O nás
               <h3>Hlavné zameranie
          <h2>Realizované Projekty
     <h1>Jednoúčelové stroje a zariadenia
     <h1>Automatizovaná linka
     <h1>Montážne stoly
     <h1>CAD Návrh a konštrukcia - 3D model,2D výkresy
     <h1>Dopravníkové systémy
     <h1>Kontrolné a testovacie zariadenia
     <h1>Manipulátory
     <h1>Výroba dielov
     <h1>Výroba elektrických rozvádzačov
     <h1>Zvárané konštrukcie
     <h1>Certifikáty
          <h2>Prečo si vybrať práve nás ?
               <h3>Flexibilita
               <h3>Rýchlosť
               <h3>Servis
               <h3>Cena
          <h2>Vyrobené zariadenia spĺňajú požiadavky legislatívy…
          <h2>Kariéra
               <h3>Pracovná pozícia:
                    <h4>Momentálne nemáme žiadne pracovné ponuky
          <h2>Kde nás nájdete ?
                    <h4>Prevádzka
                    <h4>Sídlo
          <h2>Kontaktujte nás

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 37

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
303 znakov - <h3>Vyvíjame individuálne riešenie podľa špeciálnych požiadaviek pre výrobné a montážne procesy. Našou snahou je poskytnúť vám komplexné riešenia a služby. Projektová dokumentácia je spracovaná v systéme CREO 3.0™ s ohľadom na dodržanie noriem a predpisov.

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 63

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 5

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 78
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 535 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2993 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/#footer ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
11 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 365

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '365' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zariadenia | výroba | montáž | návrh | montážne | elektrických | zariadení | stoly | dopravníkové | konštrukcie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zariadenia10x0x0x6x
výroba7x0x0x3x
montáž6x0x0x2x
návrh6x0x0x2x
montážne6x0x0x3x
elektrických5x0x0x1x
zariadení4x0x0x1x
stoly4x0x0x2x
dopravníkové3x0x0x1x
konštrukcie3x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 13.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
css/bootstrap.min.css16.7 kB
css/font-awesome.min.css4.0 kB
css/animate.min.css4.7 kB
css/prettyPhoto.css2.8 kB
css/main.css2.8 kB
css/responsive.css1.1 kB
css/override.css9.4 kB
stylesheets/screen.css2.0 kB
images/ico/favicon.ico1.2 kB
images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png16.8 kB
images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png11.4 kB
images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png5.7 kB
images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png4.0 kB
css/ekko-lightbox.min.css0.5 kB
css/media.css1.0 kB
assets/css/bootstrap.css0.5 kB
assets/css/main.css0.5 kB
assets/css/icomoon.css0.5 kB
assets/css/animate-custom.css0.5 kB
assets/css/style.css0.5 kB
assets/css/overrides.css0.5 kB
Linkované súbory skriptov
assets/js/jquery.min.js0.5 kB
assets/js/modernizr.custom.js0.5 kB
js/jquery.js93.1 kB
js/bootstrap.min.js27.8 kB
js/jquery.prettyPhoto.js22.1 kB
js/jquery.isotope.min.js16.0 kB
js/main.js1.7 kB
js/wow.min.js4.8 kB
js/ekko-lightbox.min.js0.5 kB
javascripts/sleekslider.min.js2.9 kB
javascripts/app.js0.2 kB
Linkované súbory obrázkov
images/logo.png35.0 kB
images/PTC-CREO.png15.9 kB
images/portfolio/full/js/1.jpg80.3 kB
images/portfolio/full/js/2.jpg141.9 kB
images/portfolio/full/js/3.jpg127.2 kB
images/portfolio/full/js/4.jpg153.9 kB
images/portfolio/full/js/5.jpg188.0 kB
images/portfolio/full/js/6.jpg51.0 kB
images/portfolio/full/js/7.jpg174.0 kB
images/portfolio/full/js/8.jpg210.6 kB
images/portfolio/full/js/9.jpg165.5 kB
images/portfolio/full/js/10.jpg191.3 kB
images/portfolio/full/al/1.jpg144.0 kB
images/portfolio/full/al/2.jpg175.3 kB
images/portfolio/full/al/3.jpg156.3 kB
images/portfolio/full/al/4.jpg156.0 kB
images/portfolio/full/al/5.jpg146.8 kB
images/portfolio/full/ms/1.jpg67.2 kB
images/portfolio/full/ms/2.jpg126.4 kB
images/portfolio/full/ms/3.jpg139.7 kB
images/portfolio/full/ms/4.jpg131.3 kB
images/portfolio/full/cn/1.jpg42.9 kB
images/portfolio/full/cn/2.jpg84.0 kB
images/portfolio/full/cn/3.jpg94.7 kB
images/portfolio/full/ds/1.jpg88.9 kB
images/portfolio/full/ds/2.jpg148.1 kB
images/portfolio/full/ds/3.jpg249.6 kB
images/portfolio/full/kt/1.jpg83.8 kB
images/portfolio/full/kt/2.jpg181.0 kB
images/portfolio/full/ma/1.jpg93.4 kB
images/portfolio/full/ma/2.jpg87.5 kB
images/portfolio/full/ma/3.jpg179.9 kB
images/portfolio/full/ma/4.jpg181.4 kB
images/portfolio/full/vd/1.jpg101.6 kB
images/portfolio/full/vd/2.jpg102.3 kB
images/portfolio/full/vd/3.jpg98.5 kB
images/portfolio/full/vd/4.jpg100.3 kB
images/portfolio/full/vd/5.jpg109.7 kB
images/portfolio/full/vd/6.jpg94.1 kB
images/portfolio/full/vd/7.jpg94.1 kB
images/portfolio/full/vd/8.jpg87.5 kB
images/portfolio/full/vd/9.jpg101.3 kB
images/portfolio/full/vd/10.jpg93.1 kB
images/portfolio/full/vd/11.jpg94.6 kB
images/portfolio/full/vd/12.jpg97.4 kB
images/portfolio/full/vd/13.jpg80.7 kB
images/portfolio/full/vd/14.jpg85.5 kB
images/portfolio/full/vd/15.jpg87.3 kB
images/portfolio/full/vd/16.jpg86.7 kB
images/portfolio/full/vd/17.jpg103.4 kB
images/portfolio/full/er/1.jpg100.5 kB
images/portfolio/full/er/2.jpg156.4 kB
images/portfolio/full/zk/1.jpg106.9 kB
images/portfolio/full/zk/2.jpg120.3 kB
images/portfolio/full/zk/3.jpg138.3 kB
images/services/Certificate1.jpg641.8 kB
images/services/Certificate2.jpg494.4 kB
images/services/services1.png16.8 kB
images/services/services2.png16.0 kB
images/services/services3.png16.1 kB
images/services/services4.png17.0 kB
CELKOM7 992.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 8 005.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 93

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 78 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(27 / 64)

42.2 %