Výsledok SEO testu

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://rachelpaint.eu/

Načítané:
30. 9. 2022 19:26

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://rachelpaint.eu/' a 'https://www.rachelpaint.eu/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://rachelpaint.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://rachelpaint.eu/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-GB

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Slovak painter welcomes you to her gallery of oil paintings

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: I’m Alena Rachel Jureckova. The artistic works of rachelpaint were influenced by P. Picasso, C. Monet and Van Gogh. Find your oil paintings.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>home</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>home
          <h2>Choose from a selection of oil paintings or sketch…
          <h2>OIL PAINTINGS GALLERY
          <h2>PREFERENCES
          <h2>DRAWINGS
          <h2>PAINTINGS AND MORE
          <h2>Oil Paintings for Sale are 100×70 cm Size on Efali…
               <h3>There are many different sizes of paintings in the…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 31
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 109 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2696 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Cached by WP-Optimize (gzip) - https://getwpo.com ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: en_GB

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://rachelpaint.eu/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Paintings, drawings and preferences

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: You don't have to go straight shopping, just come and relax at a showcase of nearly thirty years' worth of art.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2022/09/act.webp

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 332

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '332' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
paintings | margininlineend | auto | 2em; | float | important; | margininlinestart | drawings | more | marginleft

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
paintings16x1x1x6x
margininlineend8x0x0x0x
auto8x0x0x0x
2em;8x0x0x0x
float8x0x0x0x
important;8x0x0x0x
margininlinestart8x0x0x0x
drawings5x0x0x2x
more5x0x0x2x
marginleft4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/wp-content/uploads/2022/09/favicon.webp0.2 kB
https://rachelpaint.eu/14.8 kB
https://rachelpaint.eu/feed/13.7 kB
https://rachelpaint.eu/comments/feed/0.8 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-header-f6fe39a9.min.css10.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-json/239.6 kB
https://rachelpaint.eu/wp-json/wp/v2/pages/186914.6 kB
https://rachelpaint.eu/xmlrpc.php?rsd2.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://rachelpaint.eu/14.8 kB
https://rachelpaint.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Frachelpaint.eu%2F3.1 kB
https://rachelpaint.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Frachelpaint.eu%2F&format=xml1.3 kB
https://rachelpaint.eu/?feed=googleimagesitemap4.3 kB
https://rachelpaint.eu/?feed=googlevideossitemap0.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-colosseum-scaled-1-32x32.jpg42.8 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-colosseum-scaled-1-192x192.jpg51.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-colosseum-scaled-1-180x180.jpg50.7 kB
Linkované súbory skriptov
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-header-cookie-law-info3.0.1.min.js5.8 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-header-jquery-core3.6.0.min.js31.0 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-header-jquery-migrate3.3.2.min.js4.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-footer-generate-offside2.1.2.min.js2.1 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-footer-generate-menu3.1.3.min.js1.7 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-footer-generate-back-to-top3.1.3.min.js0.5 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-footer-wp-featherlight1.3.4.min.js5.2 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/cache/wpo-minify/1664536492/assets/wpo-minify-footer-generate-hero-parallax2.1.2.min.js0.3 kB
Linkované súbory obrázkov
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2022/09/act.webp70.6 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2022/09/prefer.webp57.7 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2022/09/rasputin.webp63.0 kB
https://rachelpaint.eu/wp-content/uploads/2022/09/fat.webp41.4 kB
CELKOM748.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 763.1 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 29

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 32 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(59 / 64)

92.2 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
11
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár