Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény pohrebnictvotedos.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pohrebnictvotedos.sk/

Načítané:
4. 3. 2022 16:09

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://pohrebnictvotedos.sk' byla přesměrována na 'https://www.pohrebnictvotedos.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 33 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.pohrebnictvotedos.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.pohrebnictvotedos.sk/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Pohrebníctvo Tedos Bánovce nad Bebravou

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Pohrebníctvo Tedos v meste Bánovce nad Bebravou

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>POHREBNÃ CTVO TEDOS</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>SLUŽBY POHREBNà CTVA
               <h3>FORMALITY PRI Ã MRTIACH
               <h3>SPRÃ VA POHREBÃ SK
     <h1>POHREBNÃ CTVO TEDOS
          <h2>Komplexné pohrebnícke služby v meste Bánovce …
          <h2>Predbežná objednávka
               <h3>Informácie o objednávateľovi:
               <h3>Nechajte nám odkaz:
          <h2>Tu nás nájdete v Bánovciach nad Bebravou

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 22
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 45 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6555 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'EndPage ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.pohrebnictvotedos.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Pohrebníctvo Tedos Bánovce nad Bebravou

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Pohrebníctvo Tedos v meste Bánovce nad Bebravou

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 358

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '358' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
themenavigationthemenavigation | divmenuidp5 | groupdata | #themenavigationidm146749878832468799 | groupdataitem | 100%;} | #ffffff;} | transparent;} | #banneridm10 | 30px;paddingleft

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
themenavigationthemenavigation9x0x0x0x
divmenuidp56x0x0x0x
groupdata5x0x0x0x
#themenavigationidm1467498788324687995x0x0x0x
groupdataitem5x0x0x0x
100%;}4x0x0x0x
#ffffff;}3x0x0x0x
transparent;}3x0x0x0x
#banneridm103x0x0x0x
30px;paddingleft3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 9.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data_cache/pohrebnictvotedos.sk/cache/publish_layout/Webfonts.css?16294650990.4 kB
/core/system/layout/layouts/Default.min.css?162945699935.5 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultEffects.min.css?16105168309.8 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultResponsive.min.css?16294570015.8 kB
/core/system/layout/layouts/layout.min.css?16105168301.3 kB
/data_cache/pohrebnictvotedos.sk/cache/publish_layout/layout_remote.css?16294650996.2 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.css?3.2.104.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.css1.6 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultNoScript.min.css?16105168300.7 kB
Linkované soubory skriptů
/core/scripts/jquery-3.2.1.min.js30.6 kB
/core/scripts/jquery-migrate-3.0.0.min.js3.1 kB
/core/scripts/jquery-ui-1.12.1.custom.min.js?1.428.4 kB
/core/scripts/jquery.ui.touch-punch.min.js1.0 kB
/core/scripts/circletype.plugins.js2.0 kB
/core/scripts/circletype.min.js1.4 kB
/core/scripts/jquery.printElement.min.js1.8 kB
/core/scripts/jquery.tooltip.min.js5.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.min.js4.8 kB
/core/scripts/owl.carousel.min.js11.3 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.min.js7.5 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.effects.min.js4.0 kB
/core/scripts/sw_scripts.min.js?5.8.1360.6 kB
/core/scripts/fileuploader.min.js6.6 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.js?3.2.1020.0 kB
/core/scripts/jquery.scrolltofixed.min.js2.0 kB
/core/scripts/jquery.pretty-text-diff.min.js1.1 kB
/core/scripts/hoverIntent.min.js0.9 kB
/core/scripts/superfish.min.js2.2 kB
/core/scripts/jquery.lazyload.min.js?1.11.9 kB
Linkované soubory obrázků
/data/pohrebnictvotedos.sk/images/tmp/pohrebnictvotedos_logo_e5817b059aaabd0f4080.svg5.9 kB
/images/banner_7f6d9a6fcf1f6af5.jpg155.8 kB
/images/sluzby_pohrebnictva_048618741f198f74.jpg8.8 kB
/images/formality_pri_umrtiach_aa9004636e21b374.jpg6.4 kB
/images/sprava_pohrebisk_f0bd2f655c772604.jpg9.8 kB
CELKEM448.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 457.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pohrebnictvotedos.sk/

Načítané:
4. 3. 2022 16:09

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://pohrebnictvotedos.sk' byla přesměrována na 'https://www.pohrebnictvotedos.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 33 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.pohrebnictvotedos.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.pohrebnictvotedos.sk/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Pohrebníctvo Tedos Bánovce nad Bebravou

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Pohrebníctvo Tedos v meste Bánovce nad Bebravou

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>POHREBNÃ CTVO TEDOS</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>SLUŽBY POHREBNà CTVA
               <h3>FORMALITY PRI Ã MRTIACH
               <h3>SPRÃ VA POHREBÃ SK
     <h1>POHREBNÃ CTVO TEDOS
          <h2>Komplexné pohrebnícke služby v meste Bánovce …
          <h2>Predbežná objednávka
               <h3>Informácie o objednávateľovi:
               <h3>Nechajte nám odkaz:
          <h2>Tu nás nájdete v Bánovciach nad Bebravou

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 22
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 45 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6555 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'EndPage ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.pohrebnictvotedos.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Pohrebníctvo Tedos Bánovce nad Bebravou

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Pohrebníctvo Tedos v meste Bánovce nad Bebravou

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 358

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '358' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
themenavigationthemenavigation | divmenuidp5 | groupdata | #themenavigationidm146749878832468799 | groupdataitem | 100%;} | #ffffff;} | transparent;} | #banneridm10 | 30px;paddingleft

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
themenavigationthemenavigation9x0x0x0x
divmenuidp56x0x0x0x
groupdata5x0x0x0x
#themenavigationidm1467498788324687995x0x0x0x
groupdataitem5x0x0x0x
100%;}4x0x0x0x
#ffffff;}3x0x0x0x
transparent;}3x0x0x0x
#banneridm103x0x0x0x
30px;paddingleft3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 9.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data_cache/pohrebnictvotedos.sk/cache/publish_layout/Webfonts.css?16294650990.4 kB
/core/system/layout/layouts/Default.min.css?162945699935.5 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultEffects.min.css?16105168309.8 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultResponsive.min.css?16294570015.8 kB
/core/system/layout/layouts/layout.min.css?16105168301.3 kB
/data_cache/pohrebnictvotedos.sk/cache/publish_layout/layout_remote.css?16294650996.2 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.css?3.2.104.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.css1.6 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultNoScript.min.css?16105168300.7 kB
Linkované soubory skriptů
/core/scripts/jquery-3.2.1.min.js30.6 kB
/core/scripts/jquery-migrate-3.0.0.min.js3.1 kB
/core/scripts/jquery-ui-1.12.1.custom.min.js?1.428.4 kB
/core/scripts/jquery.ui.touch-punch.min.js1.0 kB
/core/scripts/circletype.plugins.js2.0 kB
/core/scripts/circletype.min.js1.4 kB
/core/scripts/jquery.printElement.min.js1.8 kB
/core/scripts/jquery.tooltip.min.js5.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.min.js4.8 kB
/core/scripts/owl.carousel.min.js11.3 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.min.js7.5 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.effects.min.js4.0 kB
/core/scripts/sw_scripts.min.js?5.8.1360.6 kB
/core/scripts/fileuploader.min.js6.6 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.js?3.2.1020.0 kB
/core/scripts/jquery.scrolltofixed.min.js2.0 kB
/core/scripts/jquery.pretty-text-diff.min.js1.1 kB
/core/scripts/hoverIntent.min.js0.9 kB
/core/scripts/superfish.min.js2.2 kB
/core/scripts/jquery.lazyload.min.js?1.11.9 kB
Linkované soubory obrázků
/data/pohrebnictvotedos.sk/images/tmp/pohrebnictvotedos_logo_e5817b059aaabd0f4080.svg5.9 kB
/images/banner_7f6d9a6fcf1f6af5.jpg155.8 kB
/images/sluzby_pohrebnictva_048618741f198f74.jpg8.8 kB
/images/formality_pri_umrtiach_aa9004636e21b374.jpg6.4 kB
/images/sprava_pohrebisk_f0bd2f655c772604.jpg9.8 kB
CELKEM448.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 457.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %