Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény ibetonovazumpa.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ibetonovazumpa.sk/

Načítané:
2. 5. 2023 11:47

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ibetonovazumpa.sk/' a 'https://www.ibetonovazumpa.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Betónové žumpy - výroba, predaj, preprava - ibetonovazumpa.sk | Ponúkame Vám najvyššiu kvalitu výrobkov | tel:0948 362 782

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: tel: 0948 362 782 â Ponúkame samonosné betónové nádrže vhodné na žumpy, septiky alebo ako nádrže na daÅ¾Ä ovú vodu. Betónové žumpy Betónové žumpy sú vo svojej podstate vodotesné nádoby, ktoré nemajú žiaden odtok, a inÅ¡talujú sa na mieste kde z rôznych dôvodov nie je možné maÅ¥

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Betónové žumpy pre každé vrecko!</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Betónové žumpy pre každé vrecko!
                    <h4>Lacné a spoľahlivé betónové žumpy v celom Sl…
                         <h5>Každá nádrž je vybavená certifikátmi nutným…
                    <h4>Betónové žumpy
               <h3>Zoznámte sa s naÅ¡ou ponukou nádrží
                         <h5>Máme za sebou už tisíce realizácií
          <h2>Jednokomorové monolitické nádrže
          <h2>Dvojkomorové monolitické nádrže
          <h2>Jednokomorové spojované nádrže
          <h2>Viackomorové spojované nádrže
          <h2>Betónový kanál pre automobily - od výrobcu
          <h2>Pivnica
          <h2>Betónové žumpy
                    <h4>Volajte už dnes, pomôžeme vám vybraÅ¥ vhodnú …
                    <h4>E-mail:
                    <h4>Volajte:
          <h2>Výrobca betónových žump

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 8
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 25
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 4211 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7358 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 957

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '957' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
å¾umpy | betã³novã© | nã¡drå¾e | pivnica | 12000 | nã¡drå¾ã­ | 12m3 | vã½å¡ | å¡ã­r | volajte

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
å¾umpy23x1x3x5x
betã³novã©18x1x3x5x
nã¡drå¾e17x0x2x4x
pivnica11x0x0x1x
120008x0x0x0x
nã¡drå¾ã­7x0x0x1x
12m37x0x0x0x
vã½å¡6x0x0x0x
å¡ã­r6x0x0x0x
volajte6x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.ibetonovazumpa.sk8.3 kB
/favicon.ico18.1 kB
main.css48.9 kB
/assets/vendor/font-awesome/css/fontawesome-all.min.css12.4 kB
/assets/vendor/animate.css/animate.min.css5.4 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.css1.5 kB
Linkované súbory skriptov
/main.js56.3 kB
Linkované súbory obrázkov
/assets/img/img/logo.png1.5 kB
/assets/svg/components/double-ellipse-top-left.svg1.0 kB
/assets/svg/components/double-ellipse-bottom-right.svg0.6 kB
/assets/svg/components/curved-1.svg0.5 kB
/assets/img/img/betonove-septiky-preprava-zumpy.jpg44.4 kB
/assets/img/img/miesto-vyroby-betonove-septiky.jpg42.5 kB
/assets/img/img/betonove-zumpy.jpg37.6 kB
/assets/img/img/rampove-dosky-betonove-septiky.jpg63.0 kB
/assets/img/img/zelezobetonove-nadrze.jpg43.3 kB
/assets/svg/components/wave-1-bottom-sm.svg0.7 kB
/assets/img/img/Jednokomorove-monoliticke-nadrze_gren.jpg19.1 kB
/assets/img/img/Dvojkomorove-monoliticke-nadrze-gren.jpg21.8 kB
/assets/img/img/Jednokomorove-spojovane-nadrze-gren.jpg30.1 kB
/assets/img/img/Viackomorove-spojovane-nadrze-gren.jpg35.4 kB
/assets/svg/components/irregular-shape-2-bottom.svg0.4 kB
/assets/img/img/logo.png1.5 kB
CELKOM494.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 502.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.ibetonovazumpa.sk/index.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ibetonovazumpa.sk/

Načítané:
2. 5. 2023 11:47

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ibetonovazumpa.sk/' a 'https://www.ibetonovazumpa.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Betónové žumpy - výroba, predaj, preprava - ibetonovazumpa.sk | Ponúkame Vám najvyššiu kvalitu výrobkov | tel:0948 362 782

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: tel: 0948 362 782 â Ponúkame samonosné betónové nádrže vhodné na žumpy, septiky alebo ako nádrže na daÅ¾Ä ovú vodu. Betónové žumpy Betónové žumpy sú vo svojej podstate vodotesné nádoby, ktoré nemajú žiaden odtok, a inÅ¡talujú sa na mieste kde z rôznych dôvodov nie je možné maÅ¥

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Betónové žumpy pre každé vrecko!</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Betónové žumpy pre každé vrecko!
                    <h4>Lacné a spoľahlivé betónové žumpy v celom Sl…
                         <h5>Každá nádrž je vybavená certifikátmi nutným…
                    <h4>Betónové žumpy
               <h3>Zoznámte sa s naÅ¡ou ponukou nádrží
                         <h5>Máme za sebou už tisíce realizácií
          <h2>Jednokomorové monolitické nádrže
          <h2>Dvojkomorové monolitické nádrže
          <h2>Jednokomorové spojované nádrže
          <h2>Viackomorové spojované nádrže
          <h2>Betónový kanál pre automobily - od výrobcu
          <h2>Pivnica
          <h2>Betónové žumpy
                    <h4>Volajte už dnes, pomôžeme vám vybraÅ¥ vhodnú …
                    <h4>E-mail:
                    <h4>Volajte:
          <h2>Výrobca betónových žump

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 8
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 25
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 4211 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7358 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 957

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '957' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
å¾umpy | betã³novã© | nã¡drå¾e | pivnica | 12000 | nã¡drå¾ã­ | 12m3 | vã½å¡ | å¡ã­r | volajte

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
å¾umpy23x1x3x5x
betã³novã©18x1x3x5x
nã¡drå¾e17x0x2x4x
pivnica11x0x0x1x
120008x0x0x0x
nã¡drå¾ã­7x0x0x1x
12m37x0x0x0x
vã½å¡6x0x0x0x
å¡ã­r6x0x0x0x
volajte6x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.ibetonovazumpa.sk8.3 kB
/favicon.ico18.1 kB
main.css48.9 kB
/assets/vendor/font-awesome/css/fontawesome-all.min.css12.4 kB
/assets/vendor/animate.css/animate.min.css5.4 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.css1.5 kB
Linkované súbory skriptov
/main.js56.3 kB
Linkované súbory obrázkov
/assets/img/img/logo.png1.5 kB
/assets/svg/components/double-ellipse-top-left.svg1.0 kB
/assets/svg/components/double-ellipse-bottom-right.svg0.6 kB
/assets/svg/components/curved-1.svg0.5 kB
/assets/img/img/betonove-septiky-preprava-zumpy.jpg44.4 kB
/assets/img/img/miesto-vyroby-betonove-septiky.jpg42.5 kB
/assets/img/img/betonove-zumpy.jpg37.6 kB
/assets/img/img/rampove-dosky-betonove-septiky.jpg63.0 kB
/assets/img/img/zelezobetonove-nadrze.jpg43.3 kB
/assets/svg/components/wave-1-bottom-sm.svg0.7 kB
/assets/img/img/Jednokomorove-monoliticke-nadrze_gren.jpg19.1 kB
/assets/img/img/Dvojkomorove-monoliticke-nadrze-gren.jpg21.8 kB
/assets/img/img/Jednokomorove-spojovane-nadrze-gren.jpg30.1 kB
/assets/img/img/Viackomorove-spojovane-nadrze-gren.jpg35.4 kB
/assets/svg/components/irregular-shape-2-bottom.svg0.4 kB
/assets/img/img/logo.png1.5 kB
CELKOM494.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 502.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.ibetonovazumpa.sk/index.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %