Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény fmach.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.fmach.sk/

Načítané:
16. 6. 2022 13:24

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie na www: Adresa 'https://fmach.sk' bola presmerovaná na 'https://fmach.sk/'

Verzia URL adresy bez www sa nepresmerováva na URL adresu s www.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en,sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Automatizácia | FMach s.r.o

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Automatizácia FMach, Future Machines

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Portfólio
          <h2>Projekty
               <h3>Zásobníkový dopraník
               <h3>Robotický manipulátor
               <h3>Dávkovacie zariadenie
          <h2>Referencie
          <h2>Dokumenty
               <h3>Verejné obstarávanie
               <h3>Brožúra
          <h2>Kariéra
               <h3>Aktuálne ponuky

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 35

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 19

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 29
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 2
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1311 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1824 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'END BODY ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 237

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '237' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zatvoriť | zásobníkový | účel | technológií | aplikácie | slúži | požiadavky | viac | motora | manipulátor

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zatvoriť3x0x0x0x
zásobníkový3x0x0x1x
účel3x0x0x0x
technológií3x0x0x0x
aplikácie3x0x0x0x
slúži3x0x0x0x
požiadavky3x0x0x0x
viac3x0x0x0x
motora2x0x0x0x
manipulátor2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 35.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
vendor/simple-line-icons/simple-line-icons.min.css9.6 kB
vendor/bootstrap/css/bootstrap.css146.6 kB
css/animate.css74.4 kB
js/leaflet/leaflet.css14.1 kB
vendor/swiper/css/swiper.min.css17.2 kB
css/layout.css40.9 kB
css/my-slider.css21.9 kB
img/favicon-32x32.png1.1 kB
img/favicon-16x16.png0.5 kB
Linkované súbory skriptov
vendor/jquery.min.js95.9 kB
vendor/jquery-migrate.min.js7.2 kB
vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js36.9 kB
vendor/jquery.easing.js8.1 kB
vendor/jquery.back-to-top.js1.1 kB
vendor/jquery.smooth-scroll.js14.9 kB
vendor/jquery.wow.min.js7.1 kB
vendor/swiper/js/swiper.jquery.min.js68.7 kB
vendor/masonry/jquery.masonry.pkgd.min.js23.0 kB
vendor/masonry/imagesloaded.pkgd.min.js5.4 kB
js/layout.js6.2 kB
js/picto_sk.js2.1 kB
js/slider.js0.0 kB
js/video.js0.4 kB
js/components/wow.js0.7 kB
js/components/swiper.js0.9 kB
js/components/masonry.js1.4 kB
js/leaflet/leaflet-src.js400.3 kB
js/map.js1.0 kB
js/ism-2.2.min.js27.3 kB
Linkované súbory obrázkov
img/logo-dark1.png465.0 kB
img/eu1.png212.9 kB
img/eng.png1.4 kB
img/FMach_W_L.png552.3 kB
img/500x500/01.png29.6 kB
img/500x500/02.png23.0 kB
img/500x500/03.png21.9 kB
img/500x500/04.png17.4 kB
img/500x500/05.png25.6 kB
img/800x400/011.png95.0 kB
img/397x300/01.png116.5 kB
img/397x415/01.png45.3 kB
img/397x300/02.png59.5 kB
img/397x415/02.png42.3 kB
img/397x300/03.png74.0 kB
img/clients/01.png12.7 kB
img/clients/02.png22.8 kB
img/clients/03.png19.5 kB
img/clients/04.png22.2 kB
img/clients/05.png14.6 kB
img/clients/06.png9.3 kB
img/clients/07.png11.9 kB
img/clients/08.png17.3 kB
img/clients/09.png20.0 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/brochure.png75.0 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/contacts/krizovic.jpg27.5 kB
img/contacts/kudera.jpg26.0 kB
img/contacts/micuch.jpg26.9 kB
img/fb.jpg1.2 kB
img/logo-dark1.png465.0 kB
CELKOM3 602.8 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 638.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 64

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.fmach.sk/ vo/WEB_publicita_FMach.pdf
https://www.fmach.sk/ vo/JED-formular FMach.pdf
https://www.fmach.sk/ vo/Elektrikar.pdf
https://www.fmach.sk/vo/Strojny Zamocnik

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.fmach.sk/

Načítané:
16. 6. 2022 13:24

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie na www: Adresa 'https://fmach.sk' bola presmerovaná na 'https://fmach.sk/'

Verzia URL adresy bez www sa nepresmerováva na URL adresu s www.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en,sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Automatizácia | FMach s.r.o

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Automatizácia FMach, Future Machines

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Portfólio
          <h2>Projekty
               <h3>Zásobníkový dopraník
               <h3>Robotický manipulátor
               <h3>Dávkovacie zariadenie
          <h2>Referencie
          <h2>Dokumenty
               <h3>Verejné obstarávanie
               <h3>Brožúra
          <h2>Kariéra
               <h3>Aktuálne ponuky

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 35

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 19

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 29
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 2
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1311 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1824 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'END BODY ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 237

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '237' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zatvoriť | zásobníkový | účel | technológií | aplikácie | slúži | požiadavky | viac | motora | manipulátor

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zatvoriť3x0x0x0x
zásobníkový3x0x0x1x
účel3x0x0x0x
technológií3x0x0x0x
aplikácie3x0x0x0x
slúži3x0x0x0x
požiadavky3x0x0x0x
viac3x0x0x0x
motora2x0x0x0x
manipulátor2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 35.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
vendor/simple-line-icons/simple-line-icons.min.css9.6 kB
vendor/bootstrap/css/bootstrap.css146.6 kB
css/animate.css74.4 kB
js/leaflet/leaflet.css14.1 kB
vendor/swiper/css/swiper.min.css17.2 kB
css/layout.css40.9 kB
css/my-slider.css21.9 kB
img/favicon-32x32.png1.1 kB
img/favicon-16x16.png0.5 kB
Linkované súbory skriptov
vendor/jquery.min.js95.9 kB
vendor/jquery-migrate.min.js7.2 kB
vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js36.9 kB
vendor/jquery.easing.js8.1 kB
vendor/jquery.back-to-top.js1.1 kB
vendor/jquery.smooth-scroll.js14.9 kB
vendor/jquery.wow.min.js7.1 kB
vendor/swiper/js/swiper.jquery.min.js68.7 kB
vendor/masonry/jquery.masonry.pkgd.min.js23.0 kB
vendor/masonry/imagesloaded.pkgd.min.js5.4 kB
js/layout.js6.2 kB
js/picto_sk.js2.1 kB
js/slider.js0.0 kB
js/video.js0.4 kB
js/components/wow.js0.7 kB
js/components/swiper.js0.9 kB
js/components/masonry.js1.4 kB
js/leaflet/leaflet-src.js400.3 kB
js/map.js1.0 kB
js/ism-2.2.min.js27.3 kB
Linkované súbory obrázkov
img/logo-dark1.png465.0 kB
img/eu1.png212.9 kB
img/eng.png1.4 kB
img/FMach_W_L.png552.3 kB
img/500x500/01.png29.6 kB
img/500x500/02.png23.0 kB
img/500x500/03.png21.9 kB
img/500x500/04.png17.4 kB
img/500x500/05.png25.6 kB
img/800x400/011.png95.0 kB
img/397x300/01.png116.5 kB
img/397x415/01.png45.3 kB
img/397x300/02.png59.5 kB
img/397x415/02.png42.3 kB
img/397x300/03.png74.0 kB
img/clients/01.png12.7 kB
img/clients/02.png22.8 kB
img/clients/03.png19.5 kB
img/clients/04.png22.2 kB
img/clients/05.png14.6 kB
img/clients/06.png9.3 kB
img/clients/07.png11.9 kB
img/clients/08.png17.3 kB
img/clients/09.png20.0 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/brochure.png75.0 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/save.svg2.9 kB
img/contacts/krizovic.jpg27.5 kB
img/contacts/kudera.jpg26.0 kB
img/contacts/micuch.jpg26.9 kB
img/fb.jpg1.2 kB
img/logo-dark1.png465.0 kB
CELKOM3 602.8 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 638.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 64

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.fmach.sk/ vo/WEB_publicita_FMach.pdf
https://www.fmach.sk/ vo/JED-formular FMach.pdf
https://www.fmach.sk/ vo/Elektrikar.pdf
https://www.fmach.sk/vo/Strojny Zamocnik

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %