Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény evuslovensko.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.evuslovensko.sk/

Načítané:
19. 8. 2022 14:13

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://evuslovensko.sk' byla přesměrována na 'http://www.evuslovensko.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 27 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: EVU Slovensko

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: EVU Slovensko - Európske združenie znalcov

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU Slovensko.</h1>
<h1>Werferova 1, 040 11 Košice</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
                    <h4>Upozornenie
               <h3>SME OBČIANSKE ZDRUŽENIE
               <h3>PRE VÝSKUM A ANALÝZU NEHÔD
               <h3>Naším cieľom je
               <h3>zvýšiť národnú a medzinárodnú právnu istotu a bezp…
          <h2>Odborný garant združenia
          <h2>Zameranie združenia
          <h2>Spolupráca
          <h2>Názov a sídlo občianskeho združenia
               <h3>Štatistika dopravnej
               <h3>NEHODOVOSTI
               <h3>Pomoc navzájom
               <h3>PRIPOJTE SA
               <h3>Sme tu pre Vás
               <h3>ŠTATUTÁRNY ORGÁN
               <h3>Sme tu pre Vás
               <h3>ZOZNAM ČLENOV
               <h3>Štatutárny orgán
               <h3>Členovia predstavenstva
               <h3>Organizácie
               <h3>Znalci
               <h3>Kontaktný formulár
               <h3>OPÝTAJTE SA NÁS
     <h1>Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU…
     <h1>Werferova 1, 040 11 Košice
          <h2>0905 533 963
          <h2>info@evuslovensko.sk
               <h3>
               <h3>Európska pôsobnosť
                    <h4>Weferova 1, 040 11 Košice
                         <h5>Obsah
                         <h5>Zoznam
                    <h4>Všetky práva vyhradené. © 2016 EVU Slovensko.
                    <h4>0905 533 963
                    <h4>info@evuslovensko.sk
                    <h4>Naprogramoval Juraj Klein
                    <h4>Font Awesome by Dave Gandy - http://fontawesome.io

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 37

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 10
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka obsahuje méně než 2 externích odkazů, zvažte přidání více externích odkazů.

1 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1505 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3054 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'collapsible elements ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 428

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '428' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
nehôd | združenie | združenia | slovensko | výskum | zoznam | analýzu | občianskeho | košice | prvý

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
nehôd9x0x0x2x
združenie8x0x1x2x
združenia7x0x0x3x
slovensko6x1x1x2x
výskum5x0x0x2x
zoznam4x0x0x2x
analýzu4x0x0x2x
občianskeho4x0x0x1x
košice3x0x0x2x
prvý3x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.8 kB
images/favicon.ico1.2 kB
css/style_navigation.css0.9 kB
css/style_uvod.css3.0 kB
css/style_basics.css1.9 kB
css/style_footer.css0.9 kB
css/media.css1.3 kB
css/body_loader.css0.9 kB
Linkované soubory skriptů
js/style_uvod.js2.4 kB
js/jquery.bootpag.min.js1.5 kB
js/style_paginator.js0.4 kB
js/body_loader.js0.8 kB
js/style_cookies.js0.4 kB
Linkované soubory obrázků
images/up_arrow.png0.3 kB
images/logoWhite.png1.0 kB
images/icon1.png0.5 kB
images/logo.png73.7 kB
images/logoWhite.png1.0 kB
CELKEM92.6 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 99.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 18

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404http://www.evuslovensko.sk/privacy-policies

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(29 / 64)

45.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.evuslovensko.sk/

Načítané:
19. 8. 2022 14:13

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://evuslovensko.sk' byla přesměrována na 'http://www.evuslovensko.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 27 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: EVU Slovensko

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: EVU Slovensko - Európske združenie znalcov

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU Slovensko.</h1>
<h1>Werferova 1, 040 11 Košice</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
                    <h4>Upozornenie
               <h3>SME OBČIANSKE ZDRUŽENIE
               <h3>PRE VÝSKUM A ANALÝZU NEHÔD
               <h3>Naším cieľom je
               <h3>zvýšiť národnú a medzinárodnú právnu istotu a bezp…
          <h2>Odborný garant združenia
          <h2>Zameranie združenia
          <h2>Spolupráca
          <h2>Názov a sídlo občianskeho združenia
               <h3>Štatistika dopravnej
               <h3>NEHODOVOSTI
               <h3>Pomoc navzájom
               <h3>PRIPOJTE SA
               <h3>Sme tu pre Vás
               <h3>ŠTATUTÁRNY ORGÁN
               <h3>Sme tu pre Vás
               <h3>ZOZNAM ČLENOV
               <h3>Štatutárny orgán
               <h3>Členovia predstavenstva
               <h3>Organizácie
               <h3>Znalci
               <h3>Kontaktný formulár
               <h3>OPÝTAJTE SA NÁS
     <h1>Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU…
     <h1>Werferova 1, 040 11 Košice
          <h2>0905 533 963
          <h2>info@evuslovensko.sk
               <h3>
               <h3>Európska pôsobnosť
                    <h4>Weferova 1, 040 11 Košice
                         <h5>Obsah
                         <h5>Zoznam
                    <h4>Všetky práva vyhradené. © 2016 EVU Slovensko.
                    <h4>0905 533 963
                    <h4>info@evuslovensko.sk
                    <h4>Naprogramoval Juraj Klein
                    <h4>Font Awesome by Dave Gandy - http://fontawesome.io

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 37

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 10
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka obsahuje méně než 2 externích odkazů, zvažte přidání více externích odkazů.

1 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1505 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3054 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'collapsible elements ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 428

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '428' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
nehôd | združenie | združenia | slovensko | výskum | zoznam | analýzu | občianskeho | košice | prvý

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
nehôd9x0x0x2x
združenie8x0x1x2x
združenia7x0x0x3x
slovensko6x1x1x2x
výskum5x0x0x2x
zoznam4x0x0x2x
analýzu4x0x0x2x
občianskeho4x0x0x1x
košice3x0x0x2x
prvý3x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.8 kB
images/favicon.ico1.2 kB
css/style_navigation.css0.9 kB
css/style_uvod.css3.0 kB
css/style_basics.css1.9 kB
css/style_footer.css0.9 kB
css/media.css1.3 kB
css/body_loader.css0.9 kB
Linkované soubory skriptů
js/style_uvod.js2.4 kB
js/jquery.bootpag.min.js1.5 kB
js/style_paginator.js0.4 kB
js/body_loader.js0.8 kB
js/style_cookies.js0.4 kB
Linkované soubory obrázků
images/up_arrow.png0.3 kB
images/logoWhite.png1.0 kB
images/icon1.png0.5 kB
images/logo.png73.7 kB
images/logoWhite.png1.0 kB
CELKEM92.6 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 99.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 18

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404http://www.evuslovensko.sk/privacy-policies

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(29 / 64)

45.3 %