Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény centrumjazykov.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.centrumjazykov.sk/

Načítané:
31. 1. 2023 23:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://centrumjazykov.sk' a 'https://www.centrumjazykov.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.centrumjazykov.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.centrumjazykov.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Jazykový servis - Centrum jazykov - Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Centrum jazykov poskytuje jazykový servis odborných prekladov dokumentov, tlmočenia obchodných stretnutí, či výuky svetových jazykov.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Prekladateľské služby</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Prekladateľské služby
          <h2>Tlmočnícke služby
          <h2>Jazykové kurzy
          <h2>Naše služby
               <h3>Preklady
               <h3>Tlmočenie
               <h3>Jazykové kurzy
          <h2>Povedali o nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 36
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 360 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 9344 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.centrumjazykov.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Jazykový servis - Centrum jazykov - Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Centrum jazykov poskytuje jazykový servis odborných prekladov dokumentov, tlmočenia obchodných stretnutí, či výuky svetových jazykov.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_manager_re_ms29-1.svg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 758

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '758' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0rem | elementorelementelementorelementc1071bd | eglobalcolorprimary | 30px | elementorwidgetcontainer{margin0rem | elementorbuttonhover | tlmočenie | kurzy | elementorelementpopulated{margin0px | 0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
0rem19x0x0x0x
elementorelementelementorelementc1071bd18x0x0x0x
eglobalcolorprimary12x0x0x0x
30px9x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{margin0rem7x0x0x0x
elementorbuttonhover6x0x0x0x
tlmočenie6x0x0x1x
kurzy6x0x0x2x
elementorelementpopulated{margin0px6x0x0x0x
0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/en/centrum-jazykov-english/15.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/feed/0.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/comments/feed/67.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/062bf.css12.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/6d6df.css46.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/00b90.css61.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/ad1f1.css12.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/15.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/wp/v2/pages/217.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F1.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F&format=xml1.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/c926a.css9.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/d481b.js126.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/a277f.js1.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/6f127.js26.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/fd5e5.js27.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/f2459.js15.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/36be6.js17.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_manager_re_ms29-1.svg8.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_respond_re_iph2-2-1.svg6.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_online_learning_re_qw08-1.svg13.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/languages-1.svg30.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/translator-1.svg25.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/online-learning-1.svg19.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
CELKOM702.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 720.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 38

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 36 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(57 / 64)

89.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.centrumjazykov.sk/

Načítané:
31. 1. 2023 23:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://centrumjazykov.sk' a 'https://www.centrumjazykov.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 30 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.centrumjazykov.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.centrumjazykov.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Jazykový servis - Centrum jazykov - Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Centrum jazykov poskytuje jazykový servis odborných prekladov dokumentov, tlmočenia obchodných stretnutí, či výuky svetových jazykov.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Prekladateľské služby</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Prekladateľské služby
          <h2>Tlmočnícke služby
          <h2>Jazykové kurzy
          <h2>Naše služby
               <h3>Preklady
               <h3>Tlmočenie
               <h3>Jazykové kurzy
          <h2>Povedali o nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 36
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 360 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 9344 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.centrumjazykov.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Jazykový servis - Centrum jazykov - Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Centrum jazykov poskytuje jazykový servis odborných prekladov dokumentov, tlmočenia obchodných stretnutí, či výuky svetových jazykov.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_manager_re_ms29-1.svg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 758

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '758' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0rem | elementorelementelementorelementc1071bd | eglobalcolorprimary | 30px | elementorwidgetcontainer{margin0rem | elementorbuttonhover | tlmočenie | kurzy | elementorelementpopulated{margin0px | 0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
0rem19x0x0x0x
elementorelementelementorelementc1071bd18x0x0x0x
eglobalcolorprimary12x0x0x0x
30px9x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{margin0rem7x0x0x0x
elementorbuttonhover6x0x0x0x
tlmočenie6x0x0x1x
kurzy6x0x0x2x
elementorelementpopulated{margin0px6x0x0x0x
0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/en/centrum-jazykov-english/15.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/feed/0.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/comments/feed/67.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/062bf.css12.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/6d6df.css46.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/00b90.css61.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/ad1f1.css12.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/15.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/wp/v2/pages/217.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F1.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F&format=xml1.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/c926a.css9.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/d481b.js126.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/a277f.js1.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/6f127.js26.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/fd5e5.js27.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/f2459.js15.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/36be6.js17.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_manager_re_ms29-1.svg8.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_respond_re_iph2-2-1.svg6.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_online_learning_re_qw08-1.svg13.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/languages-1.svg30.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/translator-1.svg25.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/online-learning-1.svg19.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
CELKOM702.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 720.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 38

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 36 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(57 / 64)

89.1 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/

Načítané:
31. 1. 2023 23:22

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/' a 'https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 73 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.centrumjazykov.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.centrumjazykov.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Elektronické preklady - Centrum jazykov Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Spoľahlivé elektronické preklady s využitím najmodernejších CAT nástrojov, ktoré šetria čas a prostriedky s maximálnym dôrazom na kvalitu.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Elektronické preklady</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Elektronické preklady
          <h2>Každé zadanie, hoci aj jedna strana, pre nás preds…
               <h3>1. Analýza textu
               <h3>2. Digitalizácia (OCR) a príprava na preklad
               <h3>3. Zadanie prekladu
               <h3>4. Obsahová korekcia
               <h3>5. Formálna korekcia
               <h3>6. Odovzdanie
               <h3>Máme množstvo spokojných zákazníkov, staňte sa aj …

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 35
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 3
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1547 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2223 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
22 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Elektronické preklady - Centrum jazykov Bratislava - Ružinov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Spoľahlivé elektronické preklady s využitím najmodernejších CAT nástrojov, ktoré šetria čas a prostriedky s maximálnym dôrazom na kvalitu.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_analysis_8k9b-1.svg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 303

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '303' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
preklady | tlmočenie | kurzy | kontakt | text | textu | menu | zadanie | domov | cenovú

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
preklady7x1x1x1x
tlmočenie4x0x0x0x
kurzy4x0x0x0x
kontakt4x0x0x0x
text4x0x0x0x
textu3x0x0x1x
menu3x0x0x0x
zadanie3x0x0x2x
domov2x0x0x0x
cenovú2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 17.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/17.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/feed/1.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/comments/feed/67.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/062bf.css12.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/6d6df.css46.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/61030.css61.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/5831a.css15.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/15.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/wp/v2/pages/8235.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/?p=82316.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2Fpreklady-a-korektury%2Felektronicke-preklady%2F1.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2Fpreklady-a-korektury%2Felektronicke-preklady%2F&format=xml1.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/17.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/17.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/17.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/preklady-a-korektury/elektronicke-preklady/17.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/d481b.js126.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/a277f.js1.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/e7f93.js36.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/f2459.js15.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/cache/minify/36be6.js17.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_analysis_8k9b-1.svg10.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_text_files_au1q-1.svg4.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_community_re_cyrm-1.svg22.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_job_hunt_re_q203-1.svg8.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_agree_re_hor9-1.svg6.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_letter_re_8m03-1.svg6.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
CELKOM595.0 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 612.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 34

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 35 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(58 / 64)

90.6 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.centrumjazykov.sk/

Načítané:
2. 7. 2022 07:05

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://centrumjazykov.sk' byla přesměrována na 'https://www.centrumjazykov.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 30 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.centrumjazykov.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.centrumjazykov.sk/wp-sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Centrum jazykov – Centrum jazykov sa zaoberá jazykovými službami v celom rozsahu. Počas nášho pôsobenia od r. 2005 úspešne poskytujeme nadštandardné služby domácim a zahraničným klientom.

Titulek má více než 125 znaků. Vaše stránka má nastaven titulek, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Prekladateľské služby
          <h2>Tlmočnícke služby
          <h2>Jazykové kurzy
          <h2>Naše služby
               <h3>Preklady
               <h3>Tlmočenie
               <h3>Jazykové kurzy
          <h2>Čo o nás povedali naši klienti?

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 8

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 8

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 36
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 1
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka obsahuje méně než 2 externích odkazů, zvažte přidání více externích odkazů.

1 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 331 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 15784 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 530

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '530' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
0rem | elementorelementelementorelementc1071bd | eglobalcolorprimary | 30px | elementorwidgetcontainer{margin0rem | tlmočenie | elementorbuttonhover | elementorelementpopulated{margin0px | 0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px | kurzy

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
0rem19x0x0x0x
elementorelementelementorelementc1071bd18x0x0x0x
eglobalcolorprimary12x0x0x0x
30px9x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{margin0rem7x0x0x0x
tlmočenie7x0x0x1x
elementorbuttonhover6x0x0x0x
elementorelementpopulated{margin0px6x0x0x0x
0px;ecolumnmarginright0px;ecolumnmarginleft0px;padding0px6x0x0x0x
kurzy6x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 18.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.centrumjazykov.sk/feed/1.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/comments/feed/1.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/css/sina-morphing.min.css?ver=3.4.20.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.011.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/translatepress-multilingual/assets/css/trp-language-switcher.css?ver=2.3.00.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/admin/assets/css/icofont.min.css?ver=3.4.216.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=2.5.01.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor/theme.min.css?ver=2.5.02.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor-child/ctc-style.css?ver=1.0.16558195120.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/custom-frontend-lite.min.css?ver=165657247214.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-5.css?ver=16565724721.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.15.03.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/custom-pro-frontend-lite.min.css?ver=16565724721.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-21.css?ver=16565866841.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-420.css?ver=16565724741.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/happy-elementor-addons/assets/fonts/style.min.css?ver=3.6.15.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-375.css?ver=16565724770.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor-child/assets/plugins/select2/select2.min.css?ver=1.0.16558195122.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor-child/assets/css/main.css?ver=1.0.16558195126.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.312.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/15.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/wp/v2/pages/215.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/xmlrpc.php?rsd0.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F1.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.centrumjazykov.sk%2F&format=xml2.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/en/19.3 kB
https://www.centrumjazykov.sk/18.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/en/18.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/faviconAsset-1.svg0.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/custom-pro-widget-nav-menu.min.css?ver=16565724793.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/widget-carousel.min.css3.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-448.css?ver=16565725740.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-556.css?ver=16565725830.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-562.css?ver=16565725850.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=3.4.21.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/css/animate-merge.min.css?ver=3.4.22.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/css/sina-widgets.min.css?ver=3.4.24.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.6.62.6 kB
Linkované soubory skriptů
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.030.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor-child/assets/plugins/select2/select2.full.min.js?ver=3.6.093.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.min.js?ver=1.0.01.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/happy-elementor-addons/assets/js/happy-addons.min.js?ver=3.6.18.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/themes/hello-elementor-child/assets/js/main.js?ver=16567383120.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js?ver=1.0.17.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=3.4.211.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/js/sina-widgets.min.js?ver=3.4.24.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.41.8 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.7.22.4 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.6.62.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.6.64.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.5 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6d64f2cb8f5c6bb49caca37f8828ce31.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=ebee46757c6a411e38fd079a7ac71d943.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.7.25.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.23.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.16.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.6.611.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.7.25.6 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js?ver=3.7.21.4 kB
Linkované soubory obrázků
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_file_manager_re_ms29-1.svg8.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_respond_re_iph2-2-1.svg6.1 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/undraw_online_learning_re_qw08-1.svg13.0 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/languages-1.svg30.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/translator-1.svg25.7 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/online-learning-1.svg19.2 kB
https://www.centrumjazykov.sk/wp-content/uploads/2022/06/logoAsset-5.svg1.9 kB
CELKEM581.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 600.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 78

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 36 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %