Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény bestboxingclub.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.bestboxingclub.sk/

Načítané:
9. 7. 2022 10:55

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://bestboxingclub.sk' byla přesměrována na 'http://www.bestboxingclub.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu, dostaneš sa do formy alebo sa staneš šampiónom v ringu.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová V…
          <h2>Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu…
               <h3>BOX v BRATISLAVE - Nábor 2021 pre všetkých
               <h3>VEČER BOXU 3 + bilancovanie posledných mesiacov
               <h3>BEST BOXING CLUB 2018
               <h3>VEČER BOXU 2
               <h3>KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA!
               <h3>Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu…
               <h3>Zbytočne veľa slov k tomuto nepotrebuješ. Nováčik …
          <h2>Nájdete nás Devínskej Novej Vsi
               <h3>Milana Marečka 8, 841 08, Bratislava - Devínska No…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 20

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 12
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 8
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 6537 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 7285 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'background gallery ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu, dostaneš sa do formy alebo sa staneš šampiónom v ringu.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: http://www.bestboxingclub.sk/uploads/w1200/LlEVf_vecer boxu 3.jpg

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale ten není dostupný přes šifrovaný HTTPS protokol. Zvažte umístění obrázku na šifrovanou adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1186

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1186' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
boxu | best | boxing | ktorí | večer | club | alebo | slovenska | boxerov | ringu

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
boxu12x0x1x4x
best9x1x0x2x
boxing9x1x0x2x
ktorí7x0x0x0x
večer6x0x0x2x
club6x1x0x2x
alebo5x0x1x2x
slovenska5x0x0x0x
boxerov5x0x0x0x
ringu5x0x1x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/img/favicon.ico16.3 kB
/css/style.css?15170487419.4 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery.js80.5 kB
/js/mosby.script.js5.2 kB
/js/jquery.swipebox.js6.4 kB
Linkované soubory obrázků
/img/logo/v0_cwUPD_logo.png170.0 kB
/slider/w1920r/nDZbw_bbc-bg1.jpg1 843.0 kB
/slider/w1920r/qK6PR_bbc-bg2.jpg1 547.7 kB
/slider/w1920r/0aiVr_bbc-bg3.jpg1 490.6 kB
/slider/w1920r/J9NkG_bbc-bg6.jpg1 144.5 kB
/slider/w1920r/B9w9U_bbc-bg7.jpg1 061.2 kB
/slider/w1920r/kErm2_bbc-bg8.jpg1 040.3 kB
/slider/thumb/nDZbw_bbc-bg1.jpg202.6 kB
/slider/thumb/qK6PR_bbc-bg2.jpg177.7 kB
/slider/thumb/0aiVr_bbc-bg3.jpg177.1 kB
/slider/thumb/J9NkG_bbc-bg6.jpg187.4 kB
/slider/thumb/B9w9U_bbc-bg7.jpg168.6 kB
/slider/thumb/kErm2_bbc-bg8.jpg165.3 kB
/uploads/w1024/03oIx_nabor jesen 2020.jpg547.1 kB
/uploads/w480/LlEVf_vecer boxu 3.jpg140.0 kB
/uploads/w1024/NjfpQ_2019 vecer boxu 3-01.jpg631.4 kB
/uploads/w1024/apEe6_Andrej Horný - Tomi Kid Kovács web baner V3 insta.jpg0.2 kB
/uploads/w1024/BGQBh_20171104_151344(0).jpg515.7 kB
/uploads/w1024/y5v11_20171021_153018.jpg611.7 kB
/uploads/w1024/w1F2o_20171009_195526.jpg562.7 kB
CELKEM12 502.5 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 12 509.5 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 25

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.bestboxingclub.sk/

Načítané:
9. 7. 2022 10:55

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://bestboxingclub.sk' byla přesměrována na 'http://www.bestboxingclub.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu, dostaneš sa do formy alebo sa staneš šampiónom v ringu.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová V…
          <h2>Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu…
               <h3>BOX v BRATISLAVE - Nábor 2021 pre všetkých
               <h3>VEČER BOXU 3 + bilancovanie posledných mesiacov
               <h3>BEST BOXING CLUB 2018
               <h3>VEČER BOXU 2
               <h3>KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA!
               <h3>Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu…
               <h3>Zbytočne veľa slov k tomuto nepotrebuješ. Nováčik …
          <h2>Nájdete nás Devínskej Novej Vsi
               <h3>Milana Marečka 8, 841 08, Bratislava - Devínska No…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 20

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 12
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 8
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 6537 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 7285 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'background gallery ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: BEST BOXING CLUB - Box Bratislava, Devínska Nová Ves

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Príď si s nami zatrénovať. Naučíš sa základom boxu, dostaneš sa do formy alebo sa staneš šampiónom v ringu.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: http://www.bestboxingclub.sk/uploads/w1200/LlEVf_vecer boxu 3.jpg

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale ten není dostupný přes šifrovaný HTTPS protokol. Zvažte umístění obrázku na šifrovanou adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1186

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1186' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
boxu | best | boxing | ktorí | večer | club | alebo | slovenska | boxerov | ringu

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
boxu12x0x1x4x
best9x1x0x2x
boxing9x1x0x2x
ktorí7x0x0x0x
večer6x0x0x2x
club6x1x0x2x
alebo5x0x1x2x
slovenska5x0x0x0x
boxerov5x0x0x0x
ringu5x0x1x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/img/favicon.ico16.3 kB
/css/style.css?15170487419.4 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery.js80.5 kB
/js/mosby.script.js5.2 kB
/js/jquery.swipebox.js6.4 kB
Linkované soubory obrázků
/img/logo/v0_cwUPD_logo.png170.0 kB
/slider/w1920r/nDZbw_bbc-bg1.jpg1 843.0 kB
/slider/w1920r/qK6PR_bbc-bg2.jpg1 547.7 kB
/slider/w1920r/0aiVr_bbc-bg3.jpg1 490.6 kB
/slider/w1920r/J9NkG_bbc-bg6.jpg1 144.5 kB
/slider/w1920r/B9w9U_bbc-bg7.jpg1 061.2 kB
/slider/w1920r/kErm2_bbc-bg8.jpg1 040.3 kB
/slider/thumb/nDZbw_bbc-bg1.jpg202.6 kB
/slider/thumb/qK6PR_bbc-bg2.jpg177.7 kB
/slider/thumb/0aiVr_bbc-bg3.jpg177.1 kB
/slider/thumb/J9NkG_bbc-bg6.jpg187.4 kB
/slider/thumb/B9w9U_bbc-bg7.jpg168.6 kB
/slider/thumb/kErm2_bbc-bg8.jpg165.3 kB
/uploads/w1024/03oIx_nabor jesen 2020.jpg547.1 kB
/uploads/w480/LlEVf_vecer boxu 3.jpg140.0 kB
/uploads/w1024/NjfpQ_2019 vecer boxu 3-01.jpg631.4 kB
/uploads/w1024/apEe6_Andrej Horný - Tomi Kid Kovács web baner V3 insta.jpg0.2 kB
/uploads/w1024/BGQBh_20171104_151344(0).jpg515.7 kB
/uploads/w1024/y5v11_20171021_153018.jpg611.7 kB
/uploads/w1024/w1F2o_20171009_195526.jpg562.7 kB
CELKEM12 502.5 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 12 509.5 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 25

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %